Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwili

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 10:40 ΠΜ WAT

Περιγραφή

Taken as part of fisherpeople catch monitoring at Yengo Mambili bridge, but caught within Odzala-Kokoua NP

Synodontis notatus - Photo (c) Fish and Benthos survey Chinko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fish and Benthos survey Chinko
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Synodontis notatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwili

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 10:40 ΠΜ WAT

Περιγραφή

Taken as part of fisherpeople catch monitoring at Yengo Mambili bridge, but caught within Odzala-Kokoua NP

Synodontis notatus - Photo (c) Fish and Benthos survey Chinko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fish and Benthos survey Chinko
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Synodontis notatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertrud18171

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023

Τόπος

Deutschland (Google, OSM)
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα - Photo (c) Niranj Vaidyanathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ευρασιατική Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Photos taken by Gudula Haug.

Ετικέτες

Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:48 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)
Astroblepus - Photo (c) Ictiologia Universidad Católica de Oriente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γένος Astroblepus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:40 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)
Astroblepus - Photo (c) Ictiologia Universidad Católica de Oriente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γένος Astroblepus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:34 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)
Astroblepus - Photo (c) Ictiologia Universidad Católica de Oriente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γένος Astroblepus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:20 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)
Astroblepus - Photo (c) Ictiologia Universidad Católica de Oriente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γένος Astroblepus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:23 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)
Astroblepus - Photo (c) Ictiologia Universidad Católica de Oriente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γένος Astroblepus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:25 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)
Astroblepus - Photo (c) Ictiologia Universidad Católica de Oriente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γένος Astroblepus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norman_behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:36 ΜΜ -05

Τόπος

Sucua, Ecuador (Google, OSM)
Chaetostoma - Photo (c) Eric Moody, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Moody
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γένος Chaetostoma, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin1778

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin1778

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυφτόψαρο (Gobio gobio)

Παρατηρητής

russhedley

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 09:08 ΠΜ CEST
Γυφτόψαρο - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Γυφτόψαρο (Gobio gobio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkir

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 11:12 ΠΜ CEST
Lepomis gibbosus - Photo (c) Neil DeMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Lepomis gibbosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

cleeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:13 ΜΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwraptor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:33 ΠΜ CEST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Squalius cephalus)

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 02:35 ΜΜ CEST
Κέφαλος - Photo Karelj, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Κέφαλος (Squalius cephalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_bierbaumer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Austria (Google, OSM)
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus)

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 03:59 ΜΜ CEST
Αγκαθερό - Photo (c) chris buelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chris buelow
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Austria (Google, OSM)
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiangall

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

m-polzin

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 06:10 ΜΜ CEST
Δεντροκελάδα - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kienberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Austria (Google, OSM)
Ανατολικός Βασιλαετός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ανατολικός Βασιλαετός (Aquila heliaca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

essmeister

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 01:07 ΜΜ CEST
Onychogomphus forcipatus - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Onychogomphus forcipatus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

espioina

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 06:02 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη oliverdrescher: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 384