Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 10:37 AM UTC
Megachile parallela - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Megachile parallela, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alflinn329

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 09:18 AM CDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alflinn329

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 11:00 AM CST

Περιγραφή

I don't think I have noticed this bee before. It was quite large - about the width of a bumble bee, but longer and with less yellow hair.

Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsnyder

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 05:29 PM CDT
Palpada vinetorum - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Palpada vinetorum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuahuckabee1

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2017 07:04 PM CDT
Arnoglossum plantagineum - Photo (c) dstover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dstover
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Arnoglossum plantagineum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meljue

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 10:03 AM CDT
Arnoglossum plantagineum - Photo (c) dstover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dstover
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Arnoglossum plantagineum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Burleson Prairie

Arnoglossum plantagineum - Photo (c) dstover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dstover
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Arnoglossum plantagineum, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 12:40 PM CDT

Περιγραφή

Not sure this native bee is in the Apidae, but that's where I'll put it for the moment. Visiting flowers of Prairie Parsley.

Halictus ligatus - Photo (c) Lisa Couper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lisa Couper
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Halictus ligatus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2015 01:05 PM CDT

Περιγραφή

I think.

Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Caleb Scholtens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caleb Scholtens
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 02:04 PM CDT

Τόπος

Temple, TX, USA (Google, OSM)
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Caleb Scholtens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caleb Scholtens
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 12:34 PM CDT
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Caleb Scholtens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caleb Scholtens
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlambert2004

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 11:51 AM CST

Περιγραφή

On the Brazos River

Leucophyllum frutescens - Photo (c) Independencia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Independencia
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Leucophyllum frutescens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelseageissen

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 01:47 PM CDT
Leucophyllum frutescens - Photo (c) Independencia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Independencia
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Leucophyllum frutescens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelseageissen

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 01:50 PM CDT
Leucophyllum frutescens - Photo (c) Independencia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Independencia
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Leucophyllum frutescens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelly99

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 11:04 AM CDT
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ernest Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη oermann: Γένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15