Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domunda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:16 ΜΜ IST
Orthetrum taeniolatum - Photo (c) Paul G. Schrijvershof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul G. Schrijvershof
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Orthetrum taeniolatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 08:23 ΠΜ IST
Aethriamanta brevipennis - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Aethriamanta brevipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplants999

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:36 ΠΜ IST
Neurothemis tullia - Photo (c) Bähram Alagheband, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Bähram Alagheband
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Neurothemis tullia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:57 ΜΜ IST
Bradinopyga geminata - Photo (c) purperlibel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by purperlibel
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Bradinopyga geminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adisatish10

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Meghalaya, IN (Google, OSM)
Matrona basilaris - Photo (c) Terry Townshend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Terry Townshend
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Matrona basilaris, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:17 ΠΜ IST
Agriocnemis pygmaea - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Agriocnemis pygmaea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 05:01 ΠΜ IST

Τόπος

goa (Google, OSM)
Pseudagrion - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Burwell
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Γένος Pseudagrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:27 ΜΜ IST

Τόπος

jaipur (Google, OSM)
Ceriagrion coromandelianum - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Ceriagrion coromandelianum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:57 ΠΜ IST

Περιγραφή

Commonly found in aquatic habitats such as wetlands, marshes, ponds and lakes.
Closely related to damselfly but are bulkier.
Dragonflies usually hold their wings horizontally (sideways from their body) whereas damselflies hold their wings vertically (upwards from the body).
Ecological role: They are predatory insects and eat smaller insects like mosquitoes, butterflies, moths etc.
Due to habitat destruction and loss of wetlands, these creatures are decreasing in number.
In this image: A close-up of the compound eyes of a dragonfly. These compound eyes is made up of 1000s of ocelli (simple eyes).

Potamarcha congener - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Potamarcha congener, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:40 ΠΜ IST

Περιγραφή

Commonly found in aquatic habitats such as wetlands, marshes, ponds and lakes.
Closely related to damselfly but are bulkier.
Dragonflies usually hold their wings horizontally (sideways from their body) whereas damselflies hold their wings vertically (upwards from the body).
Ecological role: They are predatory insects and eat smaller insects like mosquitoes, butterflies, moths etc.
Due to habitat destruction and loss of wetlands, these creatures are decreasing in number.
In this image: A dragonfly sitting on a leaf.

Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:40 ΠΜ IST

Περιγραφή

Commonly found in aquatic habitats such as wetlands, marshes, ponds and lakes.
Closely related to damselfly but are bulkier.
Dragonflies usually hold their wings horizontally (sideways from their body) whereas damselflies hold their wings vertically (upwards from the body).
Ecological role: They are predatory insects and eat smaller insects like mosquitoes, butterflies, moths etc.
Due to habitat destruction and loss of wetlands, these creatures are decreasing in number.
In this image: A dragonfly sitting on a leaf.

Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:57 ΠΜ IST

Περιγραφή

Related to dragonflies but slimmer. Commonly found near aquatic habitats (ponds, lakes, marshes etc.)
Ecological Role: Eat other smaller insects. Food source for larger predators (spiders, fish, frogs, lizards, birds etc.)
In this Image: A pair of marsh flies mating in the grass.
They use camouflage as defence mechanism against predators.

Agriocnemis pygmaea - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Agriocnemis pygmaea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:48 ΜΜ IST

Τόπος

rupnagar (Google, OSM)

Περιγραφή

Related to dragonflies but slimmer. Commonly found near aquatic habitats (ponds, lakes, marshes etc.)
Ecological Role: Eat other smaller insects. Food source for larger predators (spiders, fish, frogs, lizards, birds etc.)
In this Image: A close-up of the damselfly head showing Ocelli, Compound eyes, antennae and thorax parts

Ceriagrion - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Γένος Ceriagrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemantgoyal

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:48 ΜΜ IST

Τόπος

roopnagar, punjab (Google, OSM)

Περιγραφή

Related to dragonflies but slimmer. Commonly found near aquatic habitats (ponds, lakes, marshes etc.)
Ecological Role: Eat other smaller insects. Food source for larger predators (spiders, fish, frogs, lizards, birds etc.)
In this Image: Common blue-tailed damselfly ??

Amphiallagma parvum - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Amphiallagma parvum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anjana11

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:11 ΠΜ IST
Ceriagrion coromandelianum - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Ceriagrion coromandelianum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anjana11

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 10:07 ΠΜ IST
Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsamantis

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 07:53 ΜΜ IST
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nutan1

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 11:01 ΠΜ IST
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drprashanthrreddy

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:45 ΠΜ IST
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohanchak

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 06:18 ΜΜ IST
Calligrapha bicolorata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Calligrapha bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nimithar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varmax

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 02:26 ΜΜ UTC

Τόπος

Kolanka (Google, OSM)
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajesh_balakrishnan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:27 ΜΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rekhashahane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 12:18 ΜΜ HST

Περιγραφή

wild

Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 08:22 ΜΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kailash15

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 10:54 ΠΜ IST
Papilio agenor polymnestor - Photo (c) Shriram Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shriram Bhakare
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Papilio agenor ssp. polymnestor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 10:35 ΜΜ CEST
Aeschnophlebia - Photo (c) Kim Dae Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim Dae Ho
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Γένος Aeschnophlebia, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:49 ΜΜ IST
Dikraneurini - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Φυλή Dikraneurini, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devbagdi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 03:39 ΜΜ IST

Τόπος

Tamil Nadu, India (Google, OSM)
Sympetrum fonscolombii - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by elisabraz
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Sympetrum fonscolombii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishantharvind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 10:54 ΜΜ IST
Anax immaculifrons - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη odonut: Anax immaculifrons, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 78991