Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:06 AM +06
Theridion mystaceum - Photo (c) Besnik Fetiu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Besnik Fetiu
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Theridion mystaceum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 07:33 PM -03
Dictynidae - Photo (c) naturalist_ua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Οικογένεια Dictynidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayarmaa

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 06:51 PM +07

Τόπος

Khovd, Mongolia (Google, OSM)
Argyroneta aquatica - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Argyroneta aquatica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)

Παρατηρητής

tsolmonig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:38 PM +08
Αργιόπη Η Λοβωτή - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 09:46 AM +06
Xysticus marmoratus - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Xysticus marmoratus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:13 AM +07

Τόπος

Bayan-Ölgii, MN (Google, OSM)
Araneidae - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nick Hobgood
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garidnb

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:40 PM +07

Τόπος

Khovd, MN (Google, OSM)
Lycosa singoriensis - Photo (c) Eugene Popov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eugene Popov
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Lycosa singoriensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayarmaa

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:29 AM +07

Τόπος

Mankhan (Google, OSM)
Lycosa singoriensis - Photo (c) Eugene Popov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eugene Popov
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Lycosa singoriensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:04 AM +07
Ζωοτόκα Σαύρα - Photo (c) Thor Håkonsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thor Håkonsen
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρκευθος Η Σαβίνα (Juniperus sabina)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:58 AM +07
Άρκευθος Η Σαβίνα - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Kuzmenckin
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Άρκευθος Η Σαβίνα (Juniperus sabina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:05 PM +07
Aculepeira ceropegia - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Aculepeira ceropegia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 10:40 PM +08
Μυρμηλεοντίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:02 PM +08

Τόπος

Khuder, Mongolia (Google, OSM)
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Alireza Zamani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alireza Zamani
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:02 PM +07
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρκευθος Η Σαβίνα (Juniperus sabina)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:58 AM +07
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:04 AM +07
Λεπιδωτά - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Λεπιδωτά (Τάξη Squamata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:53 AM +07
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:37 PM +07
Αράχνες - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vijay Anand Ismavel
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:05 PM +07
Αράχνες - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vijay Anand Ismavel
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:16 PM +08

Τόπος

Khuder, Mongolia (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Dolomedes senilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022

Τόπος

Sagsai, Mongolei (Google, OSM)
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Alireza Zamani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alireza Zamani
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022

Τόπος

Ulgii, Mongolei (Google, OSM)
Gnaphosidae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022

Τόπος

Tsengel, Mongolei (Google, OSM)
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ochko

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:33 PM +08
Misumena vatia - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Misumena vatia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsengell

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 02:43 PM +07

Τόπος

Myangad, Mongolia (Google, OSM)
Gnaphosidae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 06:59 AM +08

Τόπος

Khuder, Mongolia (Google, OSM)
Tetragnatha extensa - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Tetragnatha extensa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toogoo

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:03 AM +08

Τόπος

Khanbogd, Mongolia (Google, OSM)
Thanatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Γένος Thanatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorkonstr

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 10:13 AM EEST
Clubiona - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Γένος Clubiona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:00 PM CST

Τόπος

Khovd, MN (Google, OSM)
Lycosa singoriensis - Photo (c) Eugene Popov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eugene Popov
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Lycosa singoriensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 08:01 AM +07
Heriaeus mellotteei - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη ochirkhuyag: Heriaeus mellotteei, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49