Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timerobot

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:18 AM BST
Cardamine pratensis - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Cardamine pratensis, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandalaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:32 PM AWST
Gardenia jasminoides - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Gardenia jasminoides, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

campusprovinae

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 01:05 PM CEST
Coris monspeliensis - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Coris monspeliensis, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunrunner62

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 12:06 PM CEST
Valerianella locusta - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Valerianella locusta, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evertonconservancy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:49 PM UTC

Περιγραφή

Gomphocarpus physocarpus

Gomphocarpus physocarpus - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Gomphocarpus physocarpus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

victoria_garus

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 01:47 PM UTC
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

steven_heaton

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 08:42 AM UTC

Τόπος

Dewsbury WF12, UK (Google, OSM)
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

hichamcham

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2014 10:00 AM EET

Τόπος

Matn, Lebanon (Google, OSM)
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

hichamcham

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2013 11:10 AM EET

Τόπος

Matn, Lebanon (Google, OSM)
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

josegodinho

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

lorenzodotti

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 04:57 PM CEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 04:53 PM CEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Avelino Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshik

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 1994
Aglais io geisha - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Aglais io ssp. geisha, Ένα μέλος του Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshik

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 1994

Περιγραφή

北茨城市関本町小川

Aglais io geisha - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Aglais io ssp. geisha, Ένα μέλος του Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshik

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 1989
Aglais io geisha - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Aglais io ssp. geisha, Ένα μέλος του Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anezka_marikova

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:08 PM SAST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne_koerber

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

annie107

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:51 PM SAST
Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabacon

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 01:02 PM EDT
Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_ricardo_biscaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Diaethria candrena - Photo (c) Juan José Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Diaethria candrena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simoncollinson

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 01:36 PM EDT
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgig

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangaras

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 01:15 PM EDT
Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangaras

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 01:15 PM EDT
Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luigitoschi

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 03:48 PM SAST
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciaphillips

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 03:51 PM SAST

Περιγραφή

CRG 123
Feeding on Crassocephalum crepidiodes as opposed to usual Cycas/Cycad species.

Ετικέτες

Zerenopsis lepida - Photo (c) qgrobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Zerenopsis lepida, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

krikryc

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 03:00 PM CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

krikryc

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 02:13 PM CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

antonioc1

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 12:25 AM UTC

Τόπος

Nuoro (Google, OSM)
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oceanflower97: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30