Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susancolman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 04:09 PM EST
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moreofharlow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:38 AM MST

Περιγραφή

mantis outside my door

Iris oratoria - Photo (c) Hailey Adler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hailey Adler
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Iris oratoria, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlt1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022

Περιγραφή

啡色

Tenodera - Photo (c) Larry Meade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Tenodera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalieraeber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:15 AM SAST
Chroicopteridae - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Οικογένεια Chroicopteridae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smartinbiologist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:52 AM EST

Τόπος

Rocky Ridge (Google, OSM)
Tenodera angustipennis - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Tenodera angustipennis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalieraeber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:28 AM SAST
Chroicopteridae - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Οικογένεια Chroicopteridae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

theoutdoorman102

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 05:58 PM SAST
Chroicopteridae - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Οικογένεια Chroicopteridae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomercon

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2014 09:01 PM -03

Περιγραφή

Imagem feita durante a produção de fotos para a exposição fotográfica em celebração dos 10 anos do PBV.

Hicetia - Photo (c) Projeto Mantis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Projeto Mantis
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Hicetia, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarabseth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:34 AM CDT
Bistanta campestris - Photo (c) vanwest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by vanwest
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Bistanta campestris, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zatchary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:29 PM PDT
Stagmomantis limbata - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Stagmomantis limbata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassiomarcon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:46 AM -03
Oxyopsis - Photo (c) Douglas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Oxyopsis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joel_melia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 10:04 AM GMT
Sphodromantis - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Sphodromantis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 04:43 PM AEDT
Pseudomantis albofimbriata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Pseudomantis albofimbriata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vegrant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 12:15 PM CDT
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edward261

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:00 AM AEST
Pseudomantis albofimbriata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Pseudomantis albofimbriata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

treyncdc

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 03:56 PM PDT
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleysmallwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2015 02:02 PM EDT
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobattaglia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:28 PM -03

Ετικέτες

Parastagmatoptera - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Parastagmatoptera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

emilyr208

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 02:22 PM MST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 07:31 PM -03
Thespidae - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Οικογένεια Thespidae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 02:48 PM EST
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raquel_santos1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:24 AM -03
Zoolea - Photo (c) César Favacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Favacho
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Zoolea, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

danielavillar2_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:42 AM MST
Stagmomantis - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Stagmomantis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_reese

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 10:26 PM CST
Stagmomantis - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Stagmomantis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafernandes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 02:20 PM -03
Orthoderella - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Γένος Orthoderella, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luluchouette

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Nanomantidae - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Οικογένεια Nanomantidae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 06:12 PM AEDT
Miomantis caffra - Photo (c) doedear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Miomantis caffra, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_d38

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:19 PM AEDT

Περιγραφή

Far from certain about this one, but looks similar to pictures I've seen.

Archimantis sobrina - Photo (c) Andrew Thornhill, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Thornhill
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Archimantis sobrina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cygnet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 03:03 PM AEDT
Orthodera ministralis - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Orthodera ministralis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongleichen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:30 AM AEDT
Orthodera ministralis - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη nysfour: Orthodera ministralis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 39238