Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

abundant hairs >1mm long on underside midvein. Broadly distributed at variable densities over ~150 acres.

Ετικέτες

Clintonia umbellulata - Photo 
Barnes Dr Thomas G, U.S. Fish and Wildlife Service, Universtiy of Kentucky, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Clintonia umbellulata, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Perennial with basal rosettes, paniculate inflorescence, sepals entire, stems and branches strongly grooved/winged.

Ετικέτες

Linum striatum - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Linum striatum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 01:49 PM ADT
Carex abscondita - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Carex abscondita, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plbuttercup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:07 PM EDT

Περιγραφή

Fen habitat, on the edges in standing water.
Achene 6mm, beak 21mm, bristles present

Rhynchospora macrostachya - Photo (c) Nate Martineau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Rhynchospora macrostachya, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plbuttercup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

21 cm tall

Rhynchospora scirpoides - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Rhynchospora scirpoides, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danspada

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under northern white cedar.

Cypripedium parviflorum pubescens - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Cypripedium parviflorum var. pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danspada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

5 plants in a wet ditch.

Platanthera aquilonis - Photo (c) Ryan LeBlanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Platanthera aquilonis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroldgates

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

single broadly blunted leaf

Platanthera obtusata - Photo (c) Ryan LeBlanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Platanthera obtusata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemhegwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Arethusa bulbosa - Photo (c) NC Orchid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Arethusa bulbosa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroldgates

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Platanthera aquilonis - Photo (c) Ryan LeBlanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Platanthera aquilonis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danspada

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Dactylorhiza viridis viridis - Photo (c) J. Burke Korol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Dactylorhiza viridis var. viridis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemhegwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Epipactis helleborine - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroldgates

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Platanthera grandiflora - Photo (c) Brad Wood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bawood
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Platanthera grandiflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroldgates

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Cypripedium acaule - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:46 AM EDT

Περιγραφή

all submerged plants

Ετικέτες

Hippuris vulgaris - Photo (c) Eric Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Hippuris vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marjolein_schat

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Vitis - Photo (c) Stefanos Stavrianos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Γένος Vitis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaf undersides densely hairy towards base, midvein hairs >1mm.

Clintonia umbellulata - Photo 
Barnes Dr Thomas G, U.S. Fish and Wildlife Service, Universtiy of Kentucky, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Clintonia umbellulata, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Coreopsis rosea - Photo (c) Bruno Cardoso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Coreopsis rosea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulsterbotany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Rhodiola rosea - Photo (c) Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Rhodiola rosea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:53 PM ADT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)
Opuntia cespitosa - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Opuntia cespitosa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

powerline

Eurybia spectabilis - Photo (c) Jason S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Eurybia spectabilis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 08:24 AM EDT
Salix cordata - Photo (c) Mike Oldham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Salix cordata, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vickidoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Diospyros virginiana - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Diospyros virginiana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prorenatura

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 02:27 PM EDT

Τόπος

Franklin County (Google, OSM)
Utricularia - Photo (c) Under the same moon..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Γένος Utricularia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunsen66

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 11:41 AM EDT
Salicornia depressa - Photo (c) Norman Welsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Salicornia depressa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 10:36 AM EDT
Salicornia depressa - Photo (c) Norman Welsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Salicornia depressa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:05 PM EDT
Salicornia ambigua - Photo (c) Michael Johnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Salicornia ambigua, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunsen66

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 09:48 AM EDT
Salicornia depressa - Photo (c) Norman Welsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Salicornia depressa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetgiblin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:31 PM EDT
Salicornia bigelovii - Photo (c) Anna Armitage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Salicornia bigelovii, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaklauber

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2015 09:22 AM EDT

Περιγραφή

Glasswort

Salicornia depressa - Photo (c) Norman Welsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nyrareplants: Salicornia depressa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1283