Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bakerl1728

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 05:26 PM EST
Ulmus americana - Photo (c) Terry Woodward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Woodward
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Ulmus americana, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckerc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Sambucus racemosa - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phonephone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 03:04 PM EST
Morella pensylvanica - Photo (c) Robert D Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert D Stevenson
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Morella pensylvanica, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bskubis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 01:29 PM EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bskubis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 01:30 PM EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abragg15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:14 AM EDT

Τόπος

Seville, OH, US (Google, OSM)
Vallisneria americana - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Vallisneria americana, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjohnson3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 02:25 PM EDT
Chasmanthium latifolium - Photo (c) ixi the beericorn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ixi the beericorn
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Chasmanthium latifolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

alex2539

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 03:13 PM EDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

iNat's favorite suggestion is Boxelder, but it also offers Callery Pear and American Sweetgum.
With aphids (145797402, 145797406), and a lady beetle (145797405)

Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 05:27 PM EDT
Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_ward1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Conocephalum salebrosum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartdavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 11:24 AM EST
Quercus muehlenbergii - Photo (c) Arb O'Retum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Quercus muehlenbergii, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartdavis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 11:24 AM EST
Populus grandidentata - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Populus grandidentata, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sid2000nar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:09 PM EST

Τόπος

Licking County (Google, OSM)
Hackelia virginiana - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Hackelia virginiana, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_nutcase

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 12:14 PM EST
Lonicera - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amh457

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:24 AM EST

Περιγραφή

Graminoid, 12-15ft tall, hollow stalk. Leaves wrap around the stem, are linear, and have an acute tip. Flowers are too small to tell parts and have many shoots with seeds.

Miscanthus - Photo (c) Ariel White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ariel White
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Γένος Miscanthus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:40 AM EST
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Cephalanthus occidentalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

militcadenee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 11:13 AM EDT
Juglans nigra - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by charley
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melia2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 04:01 PM EDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rachel James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Penstemon digitalis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mekenzier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 11:07 AM EDT

Περιγραφή

WK3Obs

Quercus montana - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Quercus montana, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donweigel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 05:26 PM EDT
Lonicera maackii - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kdarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:15 PM EDT
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha Nag, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anisha Nag
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Elaeagnus umbellata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfishburn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 02:58 PM EDT
Bidens aristosa - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Bidens aristosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 01:04 PM EDT
Bidens polylepis - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Bidens polylepis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

beithedaire

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 06:40 PM EDT
Helenium autumnale - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Helenium autumnale, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

foxkit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 05:19 PM EDT
Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Frangula alnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazeman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:03 PM EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaire2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:20 AM EDT
Ageratina altissima - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gconley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 03:55 PM EDT
Diospyros virginiana - Photo (c) Bala, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bala
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Diospyros virginiana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cm653817

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 02:02 PM EDT

Περιγραφή

WK2Obs

Acer rubrum - Photo (c) Stephen Seiberling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nr_travis: Acer rubrum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 559