Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lararoket

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:25 AM EDT
Notonecta - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Notonecta, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kj_nols

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:23 AM CDT

Τόπος

Wheaton (Google, OSM)
Ranatra - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Ranatra, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologyquail

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 08:37 AM PDT
Corixinae - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Υποοικογένεια Corixinae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrown43

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:24 AM EDT
Benacus griseus - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Benacus griseus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologyquail

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 08:37 AM PDT
Notonecta - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Notonecta, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena__rose

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:38 AM EDT

Περιγραφή

Enjoy my crocs

Ranatra - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Ranatra, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

love8earth

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 03:13 PM MST
Abedus - Photo (c) William Mason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Mason
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Abedus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcdenis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 05:49 PM CEST
Nepa cinerea - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Nepa cinerea, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsmcmon

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:03 AM CDT
Ranatra - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Ranatra, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leaneopalefaisnel

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 02:36 PM CEST
Plea minutissima - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Plea minutissima, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaudoiseaux

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)
Ranatra linearis - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Ranatra linearis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emschumann

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:53 AM CDT

Τόπος

San Marcos (Google, OSM)
Ranatra - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Ranatra, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paranephrolenellus

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 04:49 PM BST
Notonecta - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Notonecta, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aqua-rock

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:53 AM CEST

Τόπος

Höxter, DE-NW, DE (Google, OSM)
Notonecta - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Notonecta, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuri_bengus

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 06:29 PM EEST
Ilyocoris cimicoides - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Ilyocoris cimicoides, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:40 AM -05
Belostoma - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Belostoma, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhipsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 08:09 PM CEST
Ranatra linearis - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Ranatra linearis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chase215

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 02:43 PM CDT

Περιγραφή

Is this a stickbug? I’ve been finding them clinging to the wall of the pool recently.

Ranatra - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Ranatra, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasfervel

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:04 PM CEST
Notonecta - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Notonecta, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birget

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:45 PM MST

Περιγραφή

In a temporary pond in a drainage ditch

Corixini - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Φυλή Corixini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitamila

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 04:12 PM CDT
Ranatra - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Ranatra, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vader1

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 02:20 PM PDT
Buenoa - Photo (c) JamesD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by JamesD
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Γένος Buenoa, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safechrislaurie

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:00 PM CDT
Corixini - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Φυλή Corixini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 04:19 PM JST
Anoplophora macularia - Photo (c) chiehwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Anoplophora macularia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:29 PM JST
Mecopoda elongata - Photo (c) Sek Keung Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Mecopoda elongata, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:30 PM JST
Sternolophus rufipes - Photo (c) biobank-lantauhk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by biobank-lantauhk
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Sternolophus rufipes, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 09:30 PM JST
Scolopendra mutilans - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Scolopendra mutilans, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Goniurosaurus yamashinae - Photo (c) Anna Prokhorova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anna Prokhorova
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Goniurosaurus yamashinae, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 07:02 AM JST
Anomala albopilosa yashiroi - Photo (c) Tom Froese, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Froese
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Anomala albopilosa ssp. yashiroi, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taisha568

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:01 PM JST
Acanthocoris sordidus - Photo (c) Rob Macfie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Macfie
Η ταυτότητα του χρήστη norose: Acanthocoris sordidus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25545