Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόμυγα (Γένος Anthomyia)

Παρατηρητής

maite39

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 01:03 ΜΜ -03
Μύγα Του Ξυδιού - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Μύγα Του Ξυδιού (Drosophila melanogaster)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτερίδα Βαμπίρ (Desmodus rotundus)

Παρατηρητής

danielavalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 06:18 ΜΜ -03
Νυχτερίδα Βαμπίρ - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Νυχτερίδα Βαμπίρ (Desmodus rotundus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 10:32 ΠΜ -03
Aloysia gratissima - Photo (c) J. Arturo de Nova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Arturo de Nova
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Aloysia gratissima, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 02:53 ΜΜ -03
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 05:08 ΜΜ -03
Parides bunichus - Photo (c) andersonwarkentin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andersonwarkentin
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Parides bunichus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 03:03 ΜΜ -03
Mazama gouazoubira - Photo (c) Gonzalo Diaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Diaz
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Mazama gouazoubira, Ένα μέλος του Καπρεολίνες (Υποοικογένεια Capreolinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 02:46 ΜΜ -03
Furnarius rufus - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Furnarius rufus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 02:41 ΜΜ -03
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 07:49 ΠΜ -03
Tyrannus savana - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Tyrannus savana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 08:01 ΠΜ -03
Patagioenas maculosa - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Patagioenas maculosa, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπού Τη Πάμπας (Lycalopex gymnocercus)

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 07:25 ΠΜ -03
Αλεπού Τη Πάμπας - Photo (c) Pablo Fraire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Fraire
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Αλεπού Τη Πάμπας (Lycalopex gymnocercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 07:43 ΠΜ -03
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 07:21 ΠΜ -03
Sporophila caerulescens - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Sporophila caerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 07:24 ΜΜ -03
Colaptes melanochloros - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Colaptes melanochloros, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 07:19 ΠΜ -03
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 07:18 ΠΜ -03
Platalea ajaja - Photo (c) drdad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Platalea ajaja, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 05:19 ΜΜ -03
Manihot grahamii - Photo (c) prairieplants, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Manihot grahamii, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 08:54 ΠΜ -03
Dichondra repens - Photo (c) shrekthebotanist420, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Dichondra repens, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dapaiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 04:51 ΜΜ -03
Aramides ypecaha - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Aramides ypecaha, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

brenpicco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 10:39 ΠΜ -03
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno868

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 05:29 ΜΜ -03
Tillandsia aeranthos - Photo (c) Gabriela F. Ruellan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Tillandsia aeranthos, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:06 ΜΜ -03
Chloroceryle amazona - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:46 ΠΜ -03
Hydropsalis torquata - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Hydropsalis torquata, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:07 ΠΜ -03
Prosopis nigra - Photo (c) Valerio Pillar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Prosopis nigra, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:12 ΜΜ -03
Athene cunicularia - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 04:54 ΠΜ -03

Περιγραφή

Hunter Camera

Procyon cancrivorus - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Procyon cancrivorus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 11:56 ΠΜ -03

Περιγραφή

Hunter Camera

Mazama gouazoubira - Photo (c) Gonzalo Diaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Diaz
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Mazama gouazoubira, Ένα μέλος του Καπρεολίνες (Υποοικογένεια Capreolinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 06:03 ΜΜ -03
Mazama gouazoubira - Photo (c) Gonzalo Diaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Diaz
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Mazama gouazoubira, Ένα μέλος του Καπρεολίνες (Υποοικογένεια Capreolinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:57 ΠΜ -03
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susana Hilt
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliansabattini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:31 ΜΜ -03
Colaptes melanochloros - Photo (c) Edwin Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nmuzzachiodi: Colaptes melanochloros, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 109