Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 11:20 ΠΜ EST
Exidia crenata - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Exidia crenata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisangell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:48 ΜΜ EDT
Pezizaceae - Photo (c) Matt Welter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Welter
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Οικογένεια Pezizaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisangell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:28 ΜΜ EDT
Phellinus tremulae - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Phellinus tremulae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisangell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 01:23 ΜΜ EDT
Mycena acicula - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Mycena acicula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

limelight101

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 02:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Assume these to be red chanterelles

Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewdurocher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 04:27 ΜΜ EDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ok_jrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ottawa, CA-ON, CA (Google, OSM)
Lactarius indigo - Photo (c) Dan Molter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Lactarius indigo, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsouc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 02:06 ΜΜ EDT
Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 04:37 ΜΜ EDT
Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaliya

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 01:54 ΜΜ EDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievereynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 12:00 ΜΜ HST
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasinggaia

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 08:20 ΠΜ EDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2013 09:42 ΠΜ EDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcaitlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 02:55 ΜΜ EDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigrosh60

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 07:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Suburban wood lot

Fomitopsis betulina - Photo (c) Richard Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Jacob
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canadianosprey

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 03:01 ΜΜ EDT
Coprinopsis variegata - Photo (c) sarahhubert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Coprinopsis variegata, Ένα μέλος του Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

dunnder

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2016 06:12 ΜΜ EDT
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaliya

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 01:54 ΜΜ EDT
Polyporus squamosus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Polyporus squamosus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2019
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genetic-girls-son

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 05:12 ΜΜ EDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneticsgirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 07:01 ΜΜ EDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerie87

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 03:09 ΜΜ EDT
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Cantharellus cibarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaliya

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:28 ΠΜ EDT
Artomyces pyxidatus - Photo (c) Max Mudie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max Mudie
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Artomyces pyxidatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

It was growing on rotten wood.
The cap is 3cm.
The spore print is pink.

Ετικέτες

Hygrophoraceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Οικογένεια Hygrophoraceae, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerie87

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 04:28 ΜΜ EDT
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_mack

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 02:08 ΜΜ EDT
Amanita flavoconia - Photo (c) Ludo Leclerc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ludo Leclerc
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Amanita flavoconia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunnder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015 11:20 ΠΜ EST
Exidia recisa - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Exidia recisa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdstaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 12:24 ΜΜ EDT
Amanita muscaria guessowii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Amanita muscaria var. guessowii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdstaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 01:42 ΜΜ EDT
Turbinellus floccosus - Photo (c) Brickman Way, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brickman Way
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Turbinellus floccosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Acer.
The spore print is mostly translucent (whitish).
The spores size is 7.5-9.7x3.2-4.2um.

Ετικέτες

Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievereynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 10:02 ΠΜ HST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη nlavoie3: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 83