Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardoitauna

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:18 AM ADT
Momotus momota - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Momotus momota, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)
Crax fasciolata - Photo (c) carmelo_lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Crax fasciolata, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:56 AM -03
Brotogeris chiriri - Photo (c) Guillermo Menéndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Brotogeris chiriri, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)
Samea ecclesialis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Samea ecclesialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)
Clogmia albipunctata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Clogmia albipunctata, Ένα μέλος του Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)
Theristicus caudatus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Theristicus caudatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021
Rhinella diptycha - Photo (c) Luis Felipe Mayorga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Rhinella diptycha, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)
Hypselonotus fulvus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Hypselonotus fulvus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)
Athaumastus haematicus - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Athaumastus haematicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:41 AM -03
Coragyps atratus - Photo (c) Bobby McCabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:30 AM -03
Furnarius rufus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Furnarius rufus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:30 AM -03
Syrigma sibilatrix - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Syrigma sibilatrix, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:27 AM -03
Mimus triurus - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Mimus triurus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:22 AM -03
Agelaioides badius - Photo (c) Fernando Iglesias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Agelaioides badius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:02 AM -03
Melanerpes cactorum - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Melanerpes cactorum, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:40 PM -03
Aramus guarauna - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Aramus guarauna, Ένα μέλος του Γερανόμορφα (Τάξη Gruiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:35 PM -03
Vanellus chilensis - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:27 PM -03
Jacana jacana - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Jacana jacana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:34 PM -03
Melanerpes cactorum - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Melanerpes cactorum, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrobareiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:34 PM -03
Lepidocolaptes angustirostris - Photo (c) carmelo_lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Lepidocolaptes angustirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_bio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2008 11:15 AM -03
Fluvicola nengeta - Photo (c) Viviane Fonseca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Fluvicola nengeta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_bio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 07:15 PM -03
Lepidocolaptes angustirostris - Photo (c) carmelo_lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Lepidocolaptes angustirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 11:16 AM -02
Sphictyrtus chrysis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Sphictyrtus chrysis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

binbongo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 09:28 AM UTC
Eucereon compositum - Photo (c) Douglas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Eucereon compositum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

binbongo

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 04:48 PM HST
Thyanta perditor - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Thyanta perditor, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiomartins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 11:52 PM -02
Desmia ploralis - Photo (c) Hugo Álvarez-García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Desmia ploralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 02:25 PM -03
Junonia evarete - Photo (c) Carlos Alexandre Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Junonia evarete, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriqueandrades

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 01:12 PM -02
Colaptes campestris campestroides - Photo (c) Samanta Acuña, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Colaptes campestris ssp. campestroides, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 10:41 AM -03
Pompeius pompeius - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Pompeius pompeius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 11:24 AM -03
Zaprionus indianus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ninawenoli: Zaprionus indianus, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 50