Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Χωματόφρυνος Bufo bufo

Παρατηρητής

miranika

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:12 PM +05
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakhanty

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:11 PM +05
Aporia crataegi - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Aporia crataegi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας Tringa ochropus

Παρατηρητής

svetlanakhanty

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 07:59 PM +05
Δασότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα Turdus pilaris

Παρατηρητής

anna_march

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:06 PM +05
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fenolog

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:17 PM MSK

Περιγραφή

Овраг "Смерти"

Aporia crataegi - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Aporia crataegi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:30 PM +05
Polyommatus icarus - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Polyommatus icarus, Ένα μέλος του Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakhanty

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:38 AM +05
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakhanty

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Formica rufa - Photo (c) Nic Relton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Formica rufa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakhanty

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 07:03 PM +05
Stellaria graminea - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Stellaria graminea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakhanty

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 05:00 PM +05
Pinus sibirica - Photo (c) ugraland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Pinus sibirica, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aysylu_ishembitova

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 03:01 PM +05
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:40 PM +05
Ixodes persulcatus - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Ixodes persulcatus, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:07 AM +05
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Libellula quadrimaculata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός Ondatra zibethicus

Παρατηρητής

tomishina_anastasiya

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018
Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Άλκη Alces alces

Παρατηρητής

urmansky

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2014 01:27 PM PKT
Άλκη - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonrezvyi

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020
Βόρειος Σημυδοποντικός - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Βόρειος Σημυδοποντικός (Sicista betulina)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος Sciurus vulgaris

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 10:54 AM +05
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος Sciurus vulgaris

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 10:30 AM +05

Περιγραφή

Следы белки обыкновенной

Κοινός Σκίουρος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κοινός Σκίουρος Sciurus vulgaris

Παρατηρητής

alexandrarogova

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

antonrezvyi

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020
Ευρωπαϊκός Ασπάλακας - Photo (c) Wildlife Wanderer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Ευρωπαϊκός Ασπάλακας (Talpa europaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μοσχοποντικός Ondatra zibethicus

Παρατηρητής

anna_vedrova

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:48 PM +07
Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινός Λαγός Lepus timidus

Παρατηρητής

tls-60

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:19 AM +05
Ορεινός Λαγός - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Ορεινός Λαγός (Lepus timidus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:32 PM +13
Ευρωπαϊκός Ασπάλακας - Photo (c) Wildlife Wanderer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Ευρωπαϊκός Ασπάλακας (Talpa europaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Capra hircus

Παρατηρητής

ikskyrskobl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:07 PM +13
Κατσίκα - Photo (c) elaineclair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Κατσίκα (Capra hircus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος Canis lupus

Παρατηρητής

anatoliy4

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:57 AM MSK
Γκρίζος Λύκος - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός Ondatra zibethicus

Παρατηρητής

zakhar

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:23 PM +07
Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός Ondatra zibethicus

Παρατηρητής

zakhar

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:46 PM +07
Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μοσχοποντικός Ondatra zibethicus

Παρατηρητής

anatolykotlov

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:01 AM UTC
Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός Ondatra zibethicus

Παρατηρητής

irinakrug

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:48 AM +13
Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Άλκη Alces alces

Παρατηρητής

elena_tikhonova

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:04 PM +13
Άλκη - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolai_nakonechnyi: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 129