Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

aaron_o_hara

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Τόπος

Bangor, UK (Google, OSM)
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) Natural  England, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:41 AM AEDT

Τόπος

Parsley Bay, NSW (Google, OSM)
Codium - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Γένος Codium, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernadette158

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 06:21 PM AEDT

Τόπος

Spoon Bay (Google, OSM)
Austraeolis ornata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Austraeolis ornata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:12 AM AEDT
Hypselodoris bennetti - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Hypselodoris bennetti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2012 09:57 PM CEST
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) Natural  England, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποντικοκάβουρας (Liocarcinus navigator)

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2012 10:40 PM CEST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceyhowley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 03:34 PM AEDT
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 07:13 PM EDT
Grapsidae - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Οικογένεια Grapsidae, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

paultons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 12:38 PM BST
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

birdnerding

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 12:33 PM GMT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)

Παρατηρητής

nicolasjouault

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 01:04 PM GMT
Σιδεροκάβουρας - Photo (c) Natural  England, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Σιδεροκάβουρας (Cancer pagurus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_nature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 06:01 AM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 05:34 PM NZDT

Περιγραφή

43 counted in a timed five minute walk over the rocks. Full range of sizes but most adult. Over cast day, tide mostly out.

Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

h-inaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleighjm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 03:53 PM AEST

Τόπος

Buddina, QLD, AU (Google, OSM)
Davusia glabra - Photo (c) Felix Harper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Harper
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Davusia glabra, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judyo1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 07:13 AM NZDT
Guinusia chabrus - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Guinusia chabrus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella232

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 11:00 AM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaydyn_vo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 02:01 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suushathet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 01:37 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellamxd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 04:21 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renecampbell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 02:21 PM ACDT
Elysia coodgeensis - Photo (c) Nick Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Elysia coodgeensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosiekstein

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 03:08 AM +11
Opisthoncus quadratarius - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Opisthoncus quadratarius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

renecampbell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 02:50 PM ACDT

Περιγραφή

Hard to see here but juvenile - no adults located due to warm summer temperatures

Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 04:32 PM AEDT

Τόπος

giles baths (Google, OSM)
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 04:33 PM AEDT

Τόπος

giles baths (Google, OSM)
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 04:37 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 04:33 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 04:45 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 04:51 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbynaturefinder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 04:49 PM AEDT
Leptograpsus variegatus - Photo (c) williamdomenge9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by williamdomenge9
Η ταυτότητα του χρήστη nikihubbard: Leptograpsus variegatus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45