Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

rdwoodruff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 05:32 PM PDT

Τόπος

Colton, CA, USA (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Anna N Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdwoodruff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 12:30 PM PDT

Περιγραφή

Big Rock

Coenonympha california - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dbeadle
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Coenonympha california, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdwoodruff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 12:29 PM PDT

Περιγραφή

Big Rock

Tharsalea helloides - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Tharsalea helloides, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella_roberts

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:36 AM MDT

Τόπος

Clifton, AZ, USA (Google, OSM)
Kodiosoma fulva - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Kodiosoma fulva, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melieraxbrock

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 11:12 PM MDT
Gluphisia septentrionis - Photo (c) Ilona L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Gluphisia septentrionis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:59 PM PDT

Περιγραφή

approx 500' elv. UV/MV light trap. Liam Hutcheson/Shane Fredrickson
May 3 2021

Egira crucialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira crucialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:55 PM PDT

Περιγραφή

approx 500' elv. UV/MV light trap. Liam Hutcheson/Shane Fredrickson
May 3 2021

Egira rubrica - Photo (c) Illia Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira rubrica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:55 PM PDT

Περιγραφή

approx 500' elv. UV/MV light trap. Liam Hutcheson/Shane Fredrickson
May 3 2021

Egira perlubens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira perlubens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:51 PM PDT

Περιγραφή

approx 500' elv. UV/MV light trap. Liam Hutcheson/Shane Fredrickson
May 3 2021

Orthosia hibisci - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Orthosia hibisci, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 05:18 PM PDT
Egira perlubens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira perlubens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 01:57 PM PDT
Egira simplex - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira simplex, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:41 PM PDT
Egira crucialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira crucialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:39 PM PDT
Egira crucialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira crucialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:39 PM PDT
Egira simplex - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira simplex, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:38 PM PDT
Egira crucialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira crucialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:37 PM PDT
Egira simplex - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira simplex, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:35 PM PDT
Egira rubrica - Photo (c) Illia Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira rubrica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:34 PM PDT
Egira crucialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira crucialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:33 PM PDT
Egira simplex - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira simplex, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roguehotpocket

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 04:42 PM PDT

Περιγραφή

This moth had a yellow underwing in flight, but I could not get a picture.

Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roniq

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 01:49 PM PDT
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) lauren_g, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadubya

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:21 AM PDT
Panthea virginarius - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Panthea virginarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rehjwa

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:15 AM PDT
Erynnis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Γένος Erynnis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdwoodruff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 10:41 AM PST
Thorybes dorantes - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Thorybes dorantes, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:58 PM PDT
Egira perlubens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira perlubens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:47 AM PDT
Egira perlubens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira perlubens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:24 PM PDT
Phyllodesma americana - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Phyllodesma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:25 PM PDT
Phyllodesma americana - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Phyllodesma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:22 PM PDT
Egira crucialis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira crucialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:21 PM PDT
Egira simplex - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nightjar09: Egira simplex, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1049