Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

betsiemilne

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:02 PM SAST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djbich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 03:38 PM WET
Vanessa vulcania - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Vanessa vulcania, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djbich

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 11:24 AM WEST
Vanessa vulcania - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Vanessa vulcania, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:45 AM SAST
Acraea serena - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Steamer
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Acraea serena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:47 AM SAST
Eicochrysops hippocrates - Photo (c) Peter Soroye, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Soroye
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Eicochrysops hippocrates, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:50 AM SAST
Leptotes pirithous - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vojtek Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Σύνθετο Leptotes pirithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:53 AM SAST
Leptotes pirithous - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vojtek Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Σύνθετο Leptotes pirithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:54 AM SAST
Leptotes pirithous - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vojtek Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Σύνθετο Leptotes pirithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:55 AM SAST
Zizeeria knysna knysna - Photo (c) Gareth Yearsley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Yearsley
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Zizeeria knysna ssp. knysna, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

djbich

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 11:24 AM WEST
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

djbich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 12:47 PM WEST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:49 PM EAT

Τόπος

Mzimba, Malawi (Google, OSM)
Teniorhinus harona - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Teniorhinus harona, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:55 PM EAT

Τόπος

Mzimba, Malawi (Google, OSM)
Junonia natalica natalica - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia natalica ssp. natalica, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:08 PM EAT

Τόπος

Mzimba, Malawi (Google, OSM)
Acada biseriata - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Acada biseriata, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:15 PM EAT

Τόπος

Mzimba, Malawi (Google, OSM)
Precis octavia sesamus - Photo (c) Riaan Marais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riaan Marais
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Precis octavia ssp. sesamus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_barre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 01:14 PM +04
Zizeeria knysna - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Zizeeria knysna, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haritzko

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:24 PM SAST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 01:26 PM SAST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:24 AM SAST

Περιγραφή

When the fluttering finally stops ...

Eurema desjardinsii regularis - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Eurema desjardinsii ssp. regularis, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2018 03:53 PM EAT

Ετικέτες

Junonia sophia - Photo (c) kibuyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia sophia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexibug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 03:52 PM CST
Junonia chorimene - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia chorimene, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2015 01:22 PM CET

Τόπος

Kétou, Bénin (Google, OSM)
Junonia chorimene - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia chorimene, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2007 02:00 PM CEST
Junonia sophia sophia - Photo (c) Adedotun Ajibade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adedotun Ajibade
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia sophia ssp. sophia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2017 10:45 AM CEST
Junonia gregorii - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia gregorii, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2017 10:00 AM CEST
Junonia gregorii - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia gregorii, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnothos

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 09:17 AM CEST

Τόπος

Wakiso, Uganda (Google, OSM)
Junonia chorimene - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia chorimene, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnothos

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 09:51 AM CEST

Τόπος

Wakiso, Uganda (Google, OSM)
Junonia terea terea - Photo (c) Adedotun Ajibade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adedotun Ajibade
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia terea ssp. terea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 09:49 AM +03
Junonia gregorii - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia gregorii, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnothos

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2009 12:54 PM CEST
Junonia terea terea - Photo (c) Adedotun Ajibade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adedotun Ajibade
Η ταυτότητα του χρήστη nicovr: Junonia terea ssp. terea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26141