Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Γένος Arion)

Παρατηρητής

holly677

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 03:25 PM CEST
Αρίων - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

philomel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:33 AM CEST
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 08:26 AM WEST
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 08:42 AM WEST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 08:47 AM WEST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomme03

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:08 PM SAST
Lymnaea stagnalis - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gilberto Sánchez Jardón
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Lymnaea stagnalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_schroeder

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:09 PM CEST

Τόπος

Molfsee, Germany (Google, OSM)
Cepaea nemoralis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosili

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 01:38 PM SAST
Cepaea - Photo (c) wsimmons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wsimmons
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Γένος Cepaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elesha20

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 06:17 AM UTC

Τόπος

Sylt, Deutschland (Google, OSM)
Crepidula fornicata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Crepidula fornicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefandominik

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2016 06:51 PM CEST
Mya arenaria - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Mya arenaria, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachensucher

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:08 AM CEST
Cepaea nemoralis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jw6055851

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022
Arianta arbustorum - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Arianta arbustorum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennter

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 07:04 PM CEST

Τόπος

Deutschland (Google, OSM)
Crepidula fornicata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Crepidula fornicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugboy3

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 04:29 PM CEST
Magallana gigas - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Al Kordesch
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Magallana gigas, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selune

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 03:18 PM CEST

Τόπος

Deutschland (Google, OSM)
Mya arenaria - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Mya arenaria, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 02:07 PM CEST

Περιγραφή

Second photo: it looked like another snail species was predating the Lymnaea. Any help with this would be great, so I could possibly make this interaction a separate observation. Many thanks!

Lymnaea stagnalis - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gilberto Sánchez Jardón
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Lymnaea stagnalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiesbue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:57 PM CEST
Lymnaea stagnalis - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gilberto Sánchez Jardón
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Lymnaea stagnalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birgerreibisch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:09 PM CEST
Mytilus edulis - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Mytilus edulis, Ένα μέλος του Μύδια (Γένος Mytilus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teichmolch70

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:01 PM CEST
Magallana gigas - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Al Kordesch
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Magallana gigas, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teichmolch70

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:39 AM CEST
Littorina littorea - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Littorina littorea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

thomas_m1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 12:27 PM CEST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

jlrivasmartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 06:01 PM CEST
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)

Παρατηρητής

lappuggla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022
Κοινή Πουπουλόπαπια - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

jduffy17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:02 PM BST

Τόπος

Central Park (Google, OSM)
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

lappuggla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

sergey_bochenkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 07:56 AM MSK
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

claire1023

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 04:24 PM BST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

sergey_bochenkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 08:01 AM MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Dmitry P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry P.
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

lappuggla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:56 PM MSK
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη nicole_wi: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15201