Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollee

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 08:12 AM EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) J. Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zkh0002

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:35 PM EDT
Parmelioideae - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Υποοικογένεια Parmelioideae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

zkh0002

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:41 PM EDT
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zkh0002

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:39 PM EDT
Cladonia cristatella - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Cladonia cristatella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wise419

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:00 AM EDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rachel James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Penstemon digitalis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codywoodring

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:18 AM EDT
Chrysochus auratus - Photo (c) Dave Wendelken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Wendelken
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Chrysochus auratus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahebailey

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019
Leucauge venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Leucauge venusta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahebailey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 10:26 AM EDT
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gitte Langgaard Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Calycina citrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 07:22 PM CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 07:22 PM CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:04 PM CDT
Engelmannia - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Engelmannia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:05 PM CDT
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:06 PM CDT
Lupinus - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Lupinus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:07 PM CDT
Oenothera speciosa - Photo (c) MaLisa Spring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by MaLisa Spring
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Oenothera speciosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:10 PM CDT
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:10 PM CDT
Smilax - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:11 PM CDT
Castilleja indivisa - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan Campos
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Castilleja indivisa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:13 PM CDT
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:13 PM CDT
Callirhoe - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Callirhoe, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:14 PM CDT
Μούσκαρι Το Βοτρυοειδές - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Μούσκαρι Το Βοτρυοειδές (Muscari botryoides)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

cyanistes

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:21 PM CDT
Αίσκουλος - Photo (c) mmn_noriko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mmn_noriko
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murphyae

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 10:13 AM EDT
Forsythia - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Forsythia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esytx

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 01:40 PM EDT
Meloe - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Meloe, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

murphyae

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 12:31 PM EDT
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murphyae

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 12:40 PM EDT
Diastrophus - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Diastrophus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amagreen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 02:56 PM EDT

Τόπος

Masontown, WV, US (Google, OSM)
Diastrophus - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Diastrophus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amagreen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 02:42 PM EDT

Τόπος

Masontown, WV, US (Google, OSM)
Meloe - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Γένος Meloe, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelleklishis

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 10:35 AM HST
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelleklishis

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 11:11 AM HST
Claytonia virginica - Photo (c) ggriffiths, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ggriffiths
Η ταυτότητα του χρήστη nicole559: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2020
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 350