Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2008

Περιγραφή

Wimmerella hederacea


on moist, shaded s facing ledges at mid altitude; rare

Ετικέτες

Wimmerella pygmaea - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Wimmerella pygmaea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:39 AM SAST
Leucadendron salignum - Photo (c) Martina Fynbos Treurnicht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martina Fynbos Treurnicht
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Leucadendron salignum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:38 AM SAST
Selago villicaulis - Photo (c) Phyllida Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phyllida Louw
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Selago villicaulis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:05 AM SAST
Berzelia intermedia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Berzelia intermedia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:27 AM SAST
Muraltia alopecuroides - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Muraltia alopecuroides, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:42 AM SAST
Osteospermum moniliferum - Photo (c) Matthew Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Baker
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Osteospermum moniliferum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:36 AM SAST
Polygala fruticosa - Photo (c) leandra-k_89, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by leandra-k_89
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Polygala fruticosa, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:54 AM SAST
Montinia caryophyllacea - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Montinia caryophyllacea, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:27 AM SAST
Gladiolus vaginatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Di Turner
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Gladiolus vaginatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyview

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 09:44 AM SAST
Morella quercifolia - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Morella quercifolia, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkennedy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 07:00 AM SAST

Τόπος

Bitou, WC, ZA (Google, OSM)
Hibiscus aethiopicus - Photo (c) Phil McLean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil McLean
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Hibiscus aethiopicus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

hkennedy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 07:08 AM SAST

Τόπος

Bitou, WC, ZA (Google, OSM)
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) t0dd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

A smal Lobeliaceae


A sprawling plant with broadly toothed leves with a truncated base. White flower on glabrous pedicels
Wimmerella pygmaea - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Wimmerella pygmaea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica1111

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:58 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Thamnochortus glaber - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Thamnochortus glaber, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 09:02 AM SAST
Knowltonia vesicatoria vesicatoria - Photo (c) naturesvalleytrust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturesvalleytrust
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Knowltonia vesicatoria ssp. vesicatoria, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcorven

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 02:43 PM SAST
Clathrus archeri - Photo (c) Barbora Batokova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbora Batokova
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Clathrus archeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:34 PM SAST
Hylodesmum repandum - Photo (c) William Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by William Stephens
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Hylodesmum repandum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 01:34 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Bicyclus safitza safitza - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Bicyclus safitza ssp. safitza, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johuisamen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:20 AM SAST
Brunsvigia orientalis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Brunsvigia orientalis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_walton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 11:21 AM SAST
Psoralea prodiens - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Psoralea prodiens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molcology

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 02:04 PM SAST

Περιγραφή

3 leaves together

Psoralea prodiens - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Psoralea prodiens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareneichholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 12:19 PM SAST
Psoralea prodiens - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Psoralea prodiens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kareneichholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 05:13 PM SAST

Ετικέτες

Psoralea prodiens - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Psoralea prodiens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles_stirton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2009 09:37 AM GMT

Περιγραφή

Tall shrubs to 2 m. Flowers white with purple flash on standard. Locally common, colonial reseeder. Muasya & Stirton 3845 (BOL).Muasya & Stirton 5284 (BOL).

Psoralea prodiens - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Psoralea prodiens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:27 AM SAST

Τόπος

Charlie's path (Google, OSM)
Psoralea prodiens - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Psoralea prodiens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannajoubert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 10:30 PM SAST
Psoralea prodiens - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Psoralea prodiens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimgas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:49 PM SAST
Protea mundii - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Protea mundii, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdzerefos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 12:44 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Burchellia bubalina - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Burchellia bubalina, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 07:54 AM SAST
Halcyon albiventris - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Halcyon albiventris, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimgas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 06:21 PM SAST
Pelargonium caffrum - Photo (c) Nicola van Berkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη nicky: Pelargonium caffrum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 30479