Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoonhyuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 10:22 AM +11
Litoria peronii - Photo (c) Hunter McCall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hunter McCall
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Litoria peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoonhyuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 12:17 PM +11
Limnodynastes dumerilii - Photo (c) manic_henry, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Limnodynastes dumerilii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoonhyuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 10:26 AM +11
Litoria fallax - Photo (c) brettmezen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Litoria fallax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlymcr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:00 PM +11
Ranoidea caerulea - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Ranoidea caerulea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlymcr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:09 PM +11

Περιγραφή

With a colour mutation

Pogona barbata - Photo (c) tobyyy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Pogona barbata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish2

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2015

Τόπος

Ihumatao (Google, OSM)

Περιγραφή

Skink basking in sun on rock wall at Otuataua Stonefields Historic Reserve. Can anyone positively ID this as a native species, or is it introduced rainbow skink?

Lampropholis delicata - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 12:37 PM NZST

Περιγραφή

Several skinks, various sizes, running around in native planting leaf litter beside the lake. Sunny, sheltered location.

Lampropholis delicata - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Oligosoma - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Γένος Oligosoma, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

man_bat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 11:31 AM NZDT

Περιγραφή

Dark to light green exterior with golden patches. A range of bumps can be observed on the back of the species forming in lines.

Ranoidea raniformis - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Ranoidea raniformis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2016

Περιγραφή

Young Lace Monitor (Varanus varius)

Varanus varius - Photo (c) lepidox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lepidox
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Varanus varius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2016

Περιγραφή

So that's where my tadpoles are going!

Eulamprus tympanum tympanum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Eulamprus tympanum ssp. tympanum, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017

Περιγραφή

Green tree frog in the shower, the most interesting thing at Heartbreak Hotel
Identified as Litoria caerulea on Bowerbird by Matthew Connors

Ranoidea caerulea - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Ranoidea caerulea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Περιγραφή

Water Monitor in Sir John Gorge

Varanus mertensi - Photo (c) Emma Kennedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emma Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Varanus mertensi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2017

Περιγραφή

ThreeLitoria caerulea, thanks Matthew, frogs seen at the toilet block at Gunnedah
Identified as Litoria caerulea on Bowerbird by Matthew Connors

Ranoidea caerulea - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Ranoidea caerulea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017

Περιγραφή

Dainty or Graceful Treefrog at wondecla

Ranoidea gracilenta - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Ranoidea gracilenta, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgejuanrueda

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 03:23 PM CEST
Crocodylus porosus - Photo (c) Timm von der Mehden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timm von der Mehden
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Crocodylus porosus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2014

Περιγραφή

Goanna at Bournda

Varanus varius - Photo (c) lepidox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lepidox
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Varanus varius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017

Περιγραφή

Lace Monitor (Varanus varius) being mobbed by White-winged Choughs

Varanus varius - Photo (c) lepidox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lepidox
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Varanus varius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017

Περιγραφή

Lace Monitor - Varanus varius

Varanus varius - Photo (c) lepidox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lepidox
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Varanus varius, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016

Περιγραφή

Peron's Tree Frog - Litoria peronii

Litoria peronii - Photo (c) Hunter McCall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hunter McCall
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Litoria peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016

Περιγραφή

Blue Mountains Tree Frog - Litoria citropa

Ranoidea citropa - Photo (c) Patrick  Campbell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Ranoidea citropa, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orwinr

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 09:41 PM AEST
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuliarossi21

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 01:49 PM AEST
Intellagama lesueurii - Photo (c) remiphoto47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Intellagama lesueurii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

giuliarossi21

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 06:16 PM AEST
Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017
Varanus gouldii - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Varanus gouldii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

victor_yiqian_li

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 11:34 AM AEST

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Emydura macquarii macquarii - Photo (c) Faunaverse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faunaverse
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Emydura macquarii ssp. macquarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruldo

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 03:50 PM ACDT
Varanus - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Γένος Varanus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 05:18 PM AEDT

Περιγραφή

Sighting and photos (c) joanne_scott.
Field Notes - rural block - very few sightings over past 7 years (since cane toads). Third sighting this season (same amount as last 7 yrs)

Chlamydosaurus kingii - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Chlamydosaurus kingii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 04:29 PM AEST

Περιγραφή

Litoria fallax : TM QLD AU

Litoria fallax - Photo (c) brettmezen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Litoria fallax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 04:57 PM AEST

Περιγραφή

Litoria fallax

Litoria fallax - Photo (c) brettmezen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicholaswu: Litoria fallax, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 218