Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 03:11 ΜΜ +12
Hubbardiidae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Οικογένεια Hubbardiidae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 04:01 ΜΜ +12
Schizomida - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Τάξη Schizomida, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:48 ΠΜ +12
Schizomida - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Τάξη Schizomida, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 03:11 ΜΜ +12
Schizomida - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Τάξη Schizomida, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 12:45 ΜΜ JST

Τόπος

Ngeremdiu (Google, OSM)
Didymoglossum tahitense - Photo (c) naturalistchu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalistchu
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Didymoglossum tahitense, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvanoverbeke

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:32 ΠΜ +09
Camponotus kubaryi - Photo (c) Dustin VanOverbeke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dustin VanOverbeke
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Camponotus kubaryi, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 12:41 ΜΜ JST

Τόπος

Palau, PW (Google, OSM)
Chariomyrma - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Υπογένος Chariomyrma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvanoverbeke

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:32 ΠΜ +09
Tanaemyrmex - Photo (c) Jake Nitta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake Nitta
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Υπογένος Tanaemyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvanoverbeke

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:00 ΠΜ +09
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 12:37 ΜΜ JST

Τόπος

Babeldaob, Palau (Google, OSM)

Περιγραφή

Oh boy, terrible ant photos, everyone's favorite.

Ετικέτες

Camponotini - Photo (c) neilwade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by neilwade
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Φυλή Camponotini, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:00 ΠΜ JST

Τόπος

PCS office (Google, OSM)
Tapinoma - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Tapinoma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 12:32 ΜΜ JST

Τόπος

Ngeremdiu (Google, OSM)
Odontomachus simillimus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Odontomachus simillimus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 12:49 ΜΜ JST

Τόπος

Ngeremdiu (Google, OSM)
Odontomachus simillimus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Odontomachus simillimus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:49 ΠΜ JST

Τόπος

Home (Google, OSM)

Περιγραφή

About 5 mm in size

Tetramorium lanuginosum - Photo (c) Mason S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mason S.
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Tetramorium lanuginosum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvanoverbeke

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 11:47 ΜΜ +09
Technomyrmex - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Technomyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvanoverbeke

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:40 ΜΜ +09

Τόπος

Peleliu, Palau (Google, OSM)
Technomyrmex - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Technomyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 11:18 ΠΜ JST

Τόπος

Ngerukeuid (Google, OSM)
Tetramorium - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Tetramorium, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:39 ΜΜ JST

Τόπος

Long Island (Google, OSM)
Tetramorium - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Tetramorium, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 06:13 ΜΜ JST

Τόπος

Long Island (Google, OSM)
Tetramorium - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Tetramorium, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 12:01 ΜΜ JST
Odontomachus malignus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Odontomachus malignus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsweets

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 02:40 ΜΜ EDT
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okeefkokichi

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 12:47 ΜΜ JST

Τόπος

Palau, PW (Google, OSM)
Camponotus peleliuensis - Photo (c) lucht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Camponotus peleliuensis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 04:00 ΜΜ JST

Τόπος

Ngardok (Google, OSM)
Camponotus flavicomans - Photo (c) Heather Ketebengang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Ketebengang
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Camponotus flavicomans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 05:36 ΜΜ JST
Trochomorphidae - Photo (c) Chun Xing Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chun Xing Wong
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Οικογένεια Trochomorphidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 11:14 ΠΜ JST

Τόπος

Liselakeok (Google, OSM)
Camponotus peleliuensis - Photo (c) lucht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Camponotus peleliuensis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 11:14 ΠΜ JST

Τόπος

Liselakeok (Google, OSM)
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 06:18 ΜΜ JST

Τόπος

Palau, PW (Google, OSM)
Anoplolepis gracilipes - Photo (c) Nigel Main, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nigel Main
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Anoplolepis gracilipes, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 02:09 ΜΜ JST

Τόπος

PICRC (Google, OSM)
Camponotus peleliuensis - Photo (c) lucht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Camponotus peleliuensis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 12:53 ΜΜ JST

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Omphalotropis - Photo (c) michi1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by michi1
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Omphalotropis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hketebengang

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 01:19 ΜΜ JST

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Palaeohelicina - Photo (c) Heather Ketebengang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Ketebengang
Η ταυτότητα του χρήστη ngirabembangch: Γένος Palaeohelicina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 55