Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olly_levashova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:39 AM MSK
Τριδάκτυλος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Τριδάκτυλος Δρυοκολάπτης (Picoides tridactylus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

evgeny_popov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 09:42 AM +05
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayarmaa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019
Λεοπάρδαλη Του Χιονιού - Photo (c) Tambako The Jaguar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Λεοπάρδαλη Του Χιονιού (Panthera uncia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017
Λεοπάρδαλη Του Χιονιού - Photo (c) Tambako The Jaguar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Λεοπάρδαλη Του Χιονιού (Panthera uncia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 12:41 PM MSK
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelfutoran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 12:50 PM MSK

Περιγραφή

smart

Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 12:18 PM MSK
Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 06:32 PM MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσαίος Δρυοκολάπτης (Dendrocoptes medius)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 09:49 AM MSK
Μεσαίος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Joan Roca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Μεσαίος Δρυοκολάπτης (Dendrocoptes medius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 01:13 PM MSK
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgeny_popov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:08 PM +05
Σταχτής Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2015 11:45 AM MSK
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 07:39 AM MSK
Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

pbelov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 11:53 AM MSK
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j4n_w

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 06:46 AM CET

Τόπος

Adam's Peak (Google, OSM)
Parus cinereus - Photo (c) saydelah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by saydelah
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Parus cinereus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

anna-solisia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 02:45 PM MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 08:36 AM MSK
Κοινός Θαμνοψάλτης - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:43 AM MSK
Καμποδεντροβάτης - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrkochetkov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 03:36 PM +07
Σταχτής Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

ivanmazaev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2014 12:38 PM UTC
Διπλοσάινο - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 10:33 AM MSK
Διπλοσάινο - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 09:58 AM MSK
Διπλοσάινο - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:04 PM MSK
Σταχτής Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 12:01 PM MSK
Ελατοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2009 12:29 PM MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

lesnie_hraniteli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 02:58 PM MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

anna-solisia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 10:58 AM MSK
Κότσυφας - Photo (c) Noah Fenwick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Fenwick
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοπρίστης (Mergellus albellus)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 12:31 PM MSK
Νανοπρίστης - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Νανοπρίστης (Mergellus albellus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharapova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:58 AM MSK
Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharapova

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 01:57 PM MSK
Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 596