Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

s_chere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:24 ΠΜ MSK
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_n_roll

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 07:26 ΜΜ MSK
Oxymirus cursor - Photo (c) Stanislav Krejčík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Oxymirus cursor, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)

Παρατηρητής

tolchkoff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 03:41 ΜΜ MSK
Διπλοκεφαλάς - Photo (c) Mikael Bauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Bauer
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vzapolskiy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2016 02:05 ΜΜ MSK
Τριδάκτυλος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Τριδάκτυλος Δρυοκολάπτης (Picoides tridactylus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Μπούφος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Μπούφος (Bubo bubo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexy_rodin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:02 ΜΜ MSK
Σταχτής Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 12:02 ΜΜ MSK
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Andrea Poggi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrea Poggi
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

tanya_komi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 01:10 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ubeeque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Χουχουριστής Των Ουραλίων - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής Των Ουραλίων (Strix uralensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

ubeeque

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:59 ΜΜ MSK
Μπούφος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Μπούφος (Bubo bubo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

error44

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Μπούφος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Μπούφος (Bubo bubo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

error44

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλκανικός Δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus)

Παρατηρητής

ulanna

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:46 ΠΜ +04
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Βαλκανικός Δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

evgeny_popov

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2009 11:49 ΜΜ +06
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

mariamatersheva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:22 ΜΜ MSK
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλκανικός Δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus)

Παρατηρητής

pavelmos

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 06:57 ΜΜ MSK
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Βαλκανικός Δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 03:48 ΠΜ +10
Suthora webbiana - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Suthora webbiana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) nipunchn.

Icthyophaga ichthyaetus - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Icthyophaga ichthyaetus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvp

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Icthyophaga ichthyaetus - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Icthyophaga ichthyaetus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtbrooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 07:08 ΠΜ EDT
Γιγάντιος Χουχουριστής - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Γιγάντιος Χουχουριστής (Strix nebulosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krschwengler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Ετικέτες

Γιγάντιος Χουχουριστής - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Γιγάντιος Χουχουριστής (Strix nebulosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)

Παρατηρητής

birds_n_roll

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:47 ΜΜ MSK
Βουνοσφυριχτής - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός - Photo (c) Jacob  Spinks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazykov_mv

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2012 02:07 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Photo (c) vyatka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vyatka
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης (Pernis apivorus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

yazykov_mv

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 01:10 ΜΜ MSK
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 07:48 ΜΜ MSK
Βαλτόμπουφος - Photo (c) S.G.R., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by S.G.R.
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 07:59 ΠΜ MSK
Κοινός Θαμνοψάλτης - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 08:24 ΠΜ MSK
Χιονογερακίνα - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 03:42 ΜΜ MSK
Χιονάδα - Photo (c) Pat Farris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pat Farris
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χιονάδα (Eremophila alpestris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:32 ΜΜ MSK
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη nestboxer: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 704