Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urielgc29

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:59 ΜΜ CST
Dendrobium - Photo (c) Ji-Shen Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ji-Shen Wang
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Dendrobium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f4bi4n_25

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 08:57 ΠΜ EST
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqueline3027

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 01:07 ΠΜ PST
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taniyamaheshwari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 04:27 ΜΜ IST
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

sainasodhi3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 02:48 ΠΜ PST
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaleitman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:02 ΜΜ -03
Catasetum - Photo (c) Saul Miguel Z, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saul Miguel Z
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Catasetum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarokojoyce

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:45 ΠΜ CST
Vanilla - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Vanilla, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggie0719

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 03:55 ΜΜ CST
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

wanrosniza85

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:49 ΜΜ +08
Dendrobium - Photo (c) Ji-Shen Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ji-Shen Wang
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Dendrobium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

renildo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 05:19 ΜΜ WET
Cymbidium - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Cymbidium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

zalesius

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 08:27 ΠΜ WIB
Selenicereus - Photo (c) P Gonzalez Zamora, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Gonzalez Zamora
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Selenicereus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchen1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 11:57 ΠΜ CST
Oncidium - Photo (c) Marcos Vinagrillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Vinagrillo
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Oncidium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchen1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 12:00 ΜΜ CST
Laeliinae - Photo (c) thibaudaronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by thibaudaronson
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Υποφυλή Laeliinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f4bi4n_25

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 08:53 ΠΜ EST
Laeliinae - Photo (c) thibaudaronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by thibaudaronson
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Υποφυλή Laeliinae, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinagarcia08

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 08:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

pink flowers, very pretty

Oncidium - Photo (c) Marcos Vinagrillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Vinagrillo
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Oncidium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 03:52 ΜΜ +08
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izel3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:31 ΠΜ CST
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

toree

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 05:04 ΜΜ HST
Dendrobium - Photo (c) Ji-Shen Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ji-Shen Wang
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Dendrobium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

nilrodrigues

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:21 ΠΜ -03
Dendrobium - Photo (c) Ji-Shen Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ji-Shen Wang
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Dendrobium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:26 ΜΜ SAST
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:13 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Orchid

Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:27 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Orchid

Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:45 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Orchid

Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzette35

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:45 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Orchid

Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimsteamer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 01:06 ΜΜ +10
Vanda - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Vanda, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)

Παρατηρητής

michellem_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:13 ΜΜ -05
Cymbidium - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Cymbidium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biagomescs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manu2rivera

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Phalaenopsis - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Phalaenopsis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albanymendonca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:54 ΜΜ -03
Cyrtopodium - Photo (c) Logan Crees, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Logan Crees
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Cyrtopodium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albanymendonca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:51 ΜΜ -03
Cattleya - Photo (c) Bioexploradores Farallones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bioexploradores Farallones
Η ταυτότητα του χρήστη neontetraploid: Γένος Cattleya, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 76432