Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:38 PM EDT
Hakka himeshimensis - Photo (c) R.J. Adams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Hakka himeshimensis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahi_9090

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:50 PM UTC
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanassi07

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:35 AM EDT
Attulus fasciger - Photo (c) Pascal Gaudette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Attulus fasciger, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmorton

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 02:30 PM EDT
Habronattus borealis - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Habronattus borealis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvrodriguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:49 AM UTC
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanam05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:26 PM AEST

Τόπος

Toohey Forest Park (Google, OSM)
Maratus ottoi - Photo (c) Nicholas John Fisher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Maratus ottoi, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trogdog67

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 08:58 AM UTC
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pancholinjaime

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021
Paraphidippus funebris - Photo (c) Andrey Peraza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Paraphidippus funebris, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaileycontreras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:01 PM CDT
Marpissa obtusa - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Marpissa obtusa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaileycontreras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:01 PM CDT
Salticinae - Photo (c) Jay Sun Len, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 02:00 PM AKDT

Περιγραφή

Came up in a pot, threw him back after taking a photo. Pretty neat little guy, we had never seen one of these before!

Careproctus scottae - Photo (c) whalesong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Careproctus scottae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micaelafraire

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 02:16 PM -04
Dendryphantes mordax - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Dendryphantes mordax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallasgreg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Salticinae - Photo (c) Jay Sun Len, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2014 01:12 PM EST
Anasaitis canosa - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Anasaitis canosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micaelafraire

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 02:16 PM -04
Dendryphantina - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hope98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 01:25 PM EDT
Habronattus coecatus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Habronattus coecatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:38 PM EDT

Τόπος

Flavio Alfaro (Google, OSM)
Frigga crocuta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Frigga crocuta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinnamon325

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small red jumper, found inside house (queens ny) and released in yard

Appears to be male of this species?

Icius subinermis - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Icius subinermis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridget567

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:35 AM EDT
Hakka himeshimensis - Photo (c) R.J. Adams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Hakka himeshimensis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

istawolf

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 10:56 AM EDT
Phidippus regius - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Phidippus regius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:00 PM CDT

Τόπος

Norman, OK, US (Google, OSM)
Phidippus texanus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Phidippus texanus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:29 PM ADT
Pellenes peninsularis - Photo (c) deannadodgson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Pellenes peninsularis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:00 PM CDT

Τόπος

Norman, OK, US (Google, OSM)
Phidippus cardinalis - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Phidippus cardinalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccagunther

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 03:34 PM EDT

Περιγραφή

This is just a skin. Very small.

Limulus polyphemus - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

rebeccagunther

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 03:17 PM EDT
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

rebeccagunther

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 03:16 PM EDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccagunther

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 03:18 PM EDT
Alitta succinea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Alitta succinea, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elleneiriksson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:38 PM MDT
Phidippus audax - Photo (c) Melody Lytle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidan_j4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 04:47 PM UTC
Anasaitis canosa - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Anasaitis canosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:00 PM EDT
Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Greg Hanisek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilgunther: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1802