Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:47 PM NZST

Περιγραφή

Last relics of frost flat heathland on road verges.

Racomitrium lanuginosum - Photo (c) Анастасия Лукиных, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Racomitrium lanuginosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:41 PM NZST

Περιγραφή

Spreading relentlessly along road and forestry margins in the district.

Calluna vulgaris - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Calluna vulgaris, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:40 PM NZST

Περιγραφή

Last relics of frost flt heathland on road margins.

Dracophyllum subulatum - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Dracophyllum subulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:44 PM NZST

Περιγραφή

Last relic of frost flat heathland on road margins.

Pulchrocladia retipora - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Pulchrocladia retipora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Poa cita

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:44 PM NZST

Περιγραφή

Last relics of frost flat heathland on road margins.

Poa cita - Photo (c) johnsteel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Poa cita, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:39 PM NZST

Περιγραφή

Last relics of frost flat heathland on road margins.

Dracophyllum subulatum - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Dracophyllum subulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:39 PM NZST

Περιγραφή

Last relic of frost flat heathland on road margins.

Dracophyllum subulatum - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Dracophyllum subulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:30 PM NZST

Περιγραφή

Locally common around frost flat margins.

Veronica parviflora - Photo (c) Neil Fitzgerald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Veronica parviflora, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:42 PM NZST

Περιγραφή

Last relics of frost flat heathland on road margins.

Dracophyllum subulatum - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Dracophyllum subulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:44 PM NZST

Περιγραφή

Last relics of frost flat heathland on road margins.

Dracophyllum subulatum - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Dracophyllum subulatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:44 PM NZST

Περιγραφή

Last relics of frost flat heathland on road margins.

Racomitrium lanuginosum - Photo (c) Анастасия Лукиных, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Racomitrium lanuginosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:27 PM NZST

Περιγραφή

In scrub on road batter of SH5.

Phormium cookianum - Photo (c) ttimothy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Phormium cookianum, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

wrecked on beach after storm

Pachyptila turtur - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Pachyptila turtur, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edinatw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Northland, NZ (Google, OSM)
Pachyptila turtur - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Pachyptila turtur, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

number8dave

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:00 PM NZST

Περιγραφή

In persimmon tree

Nestor meridionalis septentrionalis - Photo (c) Judi Lapsley Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Nestor meridionalis ssp. septentrionalis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamnz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Drosera auriculata - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Drosera auriculata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 03:30 PM NZDT

Περιγραφή

Occasional - last sad examples of a former peat bog vegetation assocations. This is the "Waikato Peat Bog Race" of Leptospermum scoparium s.l. Plants just starting to flower, foliage covered in fine film of dust from nearby gravel road.

Leptospermum repo - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Leptospermum repo, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zngow

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:16 PM NZST
Acacia melanoxylon - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Acacia melanoxylon, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zngow

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:25 PM NZST

Περιγραφή

can't remember if ssp diflorum or ssp pseudocapsicum

Solanum pseudocapsicum - Photo (c) symisme840, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Solanum pseudocapsicum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milena_janke

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 08:04 AM NZST
Alectryon excelsus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Alectryon excelsus, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 06:01 PM NZDT

Τόπος

Raglan (Google, OSM)
Acridotheres tristis tristis - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Acridotheres tristis ssp. tristis, Ένα μέλος του Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f1na

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:26 AM NZST

Περιγραφή

First time I’ve seen swallows here at the estuary. Difficult to get a photo but there were two flying from the wall bridge to the jetty back and forth.

Hirundo neoxena neoxena - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Hirundo neoxena ssp. neoxena, Ένα μέλος του Χελιδόνι (Γένος Hirundo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen139

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:55 PM NZST
Coprosma tenuicaulis - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Coprosma tenuicaulis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 03:03 PM NZST

Περιγραφή

One lichen cover tree in wetland looking suspiciously rusty.

Lophomyrtus bullata - Photo (c) leonperrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Lophomyrtus bullata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladislavkholostyakov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 03:18 PM +14

Περιγραφή

smartcapture

Ixerba brexioides - Photo (c) jacqui-nz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Ixerba brexioides, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritha

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 12:39 PM NZST

Περιγραφή

I am concerned about this Tui. It comes to feed on the oranges that I put out everyday. It seems to have lost it's throat tuft and seems a bit rough. I am pretty sure there are no juveniles around this time of year. right? Maybe just an old Tui?

Prosthemadera novaeseelandiae novaeseelandiae - Photo (c) jacqui-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Prosthemadera novaeseelandiae ssp. novaeseelandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_drury

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:10 PM UTC
Microcarbo melanoleucos brevirostris - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Microcarbo melanoleucos ssp. brevirostris, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_river

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 01:04 PM NZST
Cestrum fasciculatum - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Cestrum fasciculatum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophtree

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Mokopirirakau granulatus - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Mokopirirakau granulatus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophtree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 11:38 AM NZDT
Petroica longipes - Photo (c) surfap, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neil_fitzgerald: Petroica longipes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2752