Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 10:53 ΠΜ ADT
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 10:53 ΠΜ ADT
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jondobbel

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 10:54 ΠΜ ADT
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaelton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 12:12 ΜΜ ADT

Περιγραφή

For sale by a vendor at the Boyce Farmers Market.

Phragmites australis australis - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Phragmites australis ssp. australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 07:08 ΜΜ ADT
Lymantria dispar - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Lymantria dispar, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asouthless

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:49 ΜΜ ADT
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asouthless

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:58 ΜΜ ADT
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asouthless

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:04 ΜΜ ADT
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbgwen

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023

Τόπος

152 Phillips Drive (Google, OSM)

Περιγραφή

I didn't realize what it was until it was too big to remove in my own. Edit 2023/08/23 I managed to get it down, and it is currently wrapped in plastic waiting for disposal.

Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivienratcliffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:30 ΠΜ ADT
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

matthew_scott_gordon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 06:26 ΜΜ ADT
Tunicata - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Υποσυνομοταξία Tunicata, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foragenb_93

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:36 ΠΜ ADT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claireferguson01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:28 ΠΜ ADT
Arctium - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Γένος Arctium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claireferguson01

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:24 ΠΜ ADT
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakegeorger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:57 ΠΜ ADT
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakegeorger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:13 ΠΜ ADT
Rosa multiflora - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Rosa multiflora, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakegeorger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:55 ΠΜ ADT
Berberis thunbergii - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Berberis thunbergii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_patrick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:48 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Not sure if native or invasive subspecies

Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightcrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 02:56 ΜΜ ADT
Agrilus planipennis - Photo (c) Macroscopic Solutions, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Agrilus planipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmsinclaire

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 10:23 ΠΜ ADT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakegeorger

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 06:56 ΜΜ ADT
Iris pseudacorus - Photo (c) Junyan Xu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Junyan Xu
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Iris pseudacorus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robichandre

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 04:54 ΜΜ ADT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henderlombe

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 12:32 ΜΜ ADT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthdream

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 05:54 ΜΜ ADT
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

earthdream

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 08:04 ΜΜ ADT
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edoma

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 09:00 ΠΜ ADT

Τόπος

Bertrand, NB, CA (Google, OSM)
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaelton

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 04:46 ΜΜ ADT
Vincetoxicum rossicum - Photo (c) Tyler Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Vincetoxicum rossicum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaelton

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 04:46 ΜΜ ADT
Vincetoxicum - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Γένος Vincetoxicum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macphail

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:05 ΜΜ ADT
Vincetoxicum - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Γένος Vincetoxicum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooklynneking

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 03:17 ΜΜ ADT
Lupinus polyphyllus - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη nbisc: Lupinus polyphyllus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 94