Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayantdeshpande

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2012 10:01 AM IST
Cyanotis - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Cyanotis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayantdeshpande

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2012 11:44 AM IST
Cyanotis - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Cyanotis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prajwaldeep

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:50 AM IST
Cyanotis tuberosa - Photo (c) Caesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis tuberosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shreyavyas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 09:18 AM IST
Cyanotis tuberosa - Photo (c) Caesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis tuberosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga_rs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:56 PM IST
Cyanotis cristata - Photo (c) sunnyjosef, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sunnyjosef
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis cristata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:40 PM IST
Cyanotis - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Cyanotis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keshav_murthy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:54 AM IST
Cyanotis cristata - Photo (c) sunnyjosef, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sunnyjosef
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis cristata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:26 AM IST
Cyanotis cristata - Photo (c) sunnyjosef, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sunnyjosef
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis cristata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kunalchand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:55 AM IST
Commelina benghalensis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Commelina benghalensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakshi_bhandari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:56 AM IST
Commelina - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Commelina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachin_joshi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:35 AM IST
Commelina benghalensis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Commelina benghalensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vansh_mittal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:45 AM IST
Commelina benghalensis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Commelina benghalensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramesh33

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:04 AM UTC
Commelina benghalensis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Commelina benghalensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anshu8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:59 AM IST
Commelina benghalensis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Commelina benghalensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijay34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:35 AM IST
Commelina benghalensis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Commelina benghalensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaishnavy1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:22 AM UTC
Cyanotis cristata - Photo (c) sunnyjosef, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sunnyjosef
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis cristata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahul_pokhariya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:42 AM UTC

Τόπος

Nanak Sagar Dam (Google, OSM)

Περιγραφή

Unknown species

Commelina benghalensis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Commelina benghalensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritik44

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:58 AM IST
Commelina - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Commelina, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 07:41 AM IST

Περιγραφή

White face. Don’t have pics but I’ve seen. Only 3rd pic shows face from a bad angle

Stenaelurillus - Photo (c) Rajesh Sanap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rajesh Sanap
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Stenaelurillus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildthings666

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2011 05:30 AM IST

Τόπος

Uttarakhand, India (Google, OSM)

Περιγραφή

A small shrub with blue fluffy cotton like flowers which are topped with yellow dots.

Cyanotis - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Cyanotis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:37 PM IST
Langona - Photo (c) Kudaibergen Amirekul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kudaibergen Amirekul
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Langona, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:52 PM IST

Περιγραφή

Underwater.

Pleidae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Οικογένεια Pleidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:45 PM IST

Περιγραφή

A pretty big one! Any hope for species level Id??

Rhynocoris marginatus - Photo (c) Sreeja Rachaveelpula, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sreeja Rachaveelpula
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Rhynocoris marginatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:43 PM IST
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2013 08:50 AM IST
Cyanotis - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Cyanotis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018

Τόπος

Saswad, Pune (Google, OSM)
Cyanotis fasciculata - Photo (c) Aditya Bari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aditya Bari
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis fasciculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savita

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2016 02:19 PM IDT
Cyanotis fasciculata - Photo (c) Aditya Bari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aditya Bari
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis fasciculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 04:36 PM IST

Τόπος

Pune (Google, OSM)
Cyanotis fasciculata - Photo (c) Aditya Bari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aditya Bari
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis fasciculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2017 08:55 AM IST
Cyanotis fasciculata - Photo (c) Aditya Bari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aditya Bari
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Cyanotis fasciculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmathi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2015 09:36 PM IST

Ετικέτες

Cyanotis - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist_aditya: Γένος Cyanotis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 44852