Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:54 ΜΜ CST
Oxalis debilis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Oxalis debilis, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:54 ΜΜ CST
Oxalis corniculata - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Oxalis corniculata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:54 ΜΜ CST
Commelinaceae - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Οικογένεια Commelinaceae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:54 ΜΜ CST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:54 ΜΜ CST
Cyperus brevifolius - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Cyperus brevifolius, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:55 ΜΜ CST
Gasteracantha - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Γένος Gasteracantha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:55 ΜΜ CST
Κραμβοειδή - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:55 ΜΜ CST
Oxalis debilis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Oxalis debilis, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:55 ΜΜ CST
Uraniidae - Photo (c) geneise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by geneise
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Οικογένεια Uraniidae, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:55 ΜΜ CST
Rorippa indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Rorippa indica, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:56 ΜΜ CST
Boehmeria densiflora - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Boehmeria densiflora, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:56 ΜΜ CST
Causonis japonica - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kuan-Chieh (Chuck) Hung
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Causonis japonica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:57 ΜΜ CST
Commelinaceae - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Οικογένεια Commelinaceae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:57 ΜΜ CST
Erechtites - Photo Michael Kesl, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Γένος Erechtites, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:57 ΜΜ CST
Persicaria chinensis - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Persicaria chinensis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:57 ΜΜ CST
Μαλαχοειδή - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsn2422

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:57 ΜΜ CST
Glochidion philippicum - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Glochidion philippicum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:58 ΜΜ CST
Ixeris chinensis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Ixeris chinensis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:58 ΜΜ CST
Emilia javanica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Emilia javanica, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:59 ΜΜ CST
Persicaria perfoliata - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Persicaria perfoliata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 01:27 ΜΜ CST
Juncus prismatocarpus leschenaultii - Photo (c) 王文文, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 王文文
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Juncus prismatocarpus ssp. leschenaultii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_dezetter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Diploderma polygonatum - Photo (c) Po-Wei Chi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Po-Wei Chi
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Diploderma polygonatum, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:17 ΜΜ CST
Tithonia diversifolia - Photo (c) abelardomendesjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by abelardomendesjr
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Tithonia diversifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ssnp128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 09:15 ΠΜ CST
Machilus japonica kusanoi - Photo (c) 傻子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 傻子
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Machilus japonica ssp. kusanoi, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woowei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:09 ΜΜ CST
Dicliptera japonica - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kuan-Chieh (Chuck) Hung
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Dicliptera japonica, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woowei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:05 ΠΜ CST
Elatostema lineolatum - Photo (c) 羅忠良, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 羅忠良
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Elatostema lineolatum, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philae2851

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 02:19 ΜΜ CST
Eleutherococcus trifoliatus - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kinmatsu Lin
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Eleutherococcus trifoliatus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:54 ΜΜ CST

Τόπος

Nantou, TW-TA, TW (Google, OSM)
Buddleja asiatica - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Buddleja asiatica, Ένα μέλος του Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:54 ΜΜ CST

Τόπος

Nantou, TW-TA, TW (Google, OSM)
Tetrastigma obtectum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Tetrastigma obtectum, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:55 ΜΜ CST

Τόπος

Nantou, TW-TA, TW (Google, OSM)
Panicoideae - Photo (c) rayrob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rayrob
Η ταυτότητα του χρήστη naturalist9238: Υποοικογένεια Panicoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 10451