Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυδιά Η Βασιλική (Juglans regia)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:17 AM CEST
Καρυδιά Η Βασιλική - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Καρυδιά Η Βασιλική (Juglans regia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:17 AM CEST
Ψευδοπλάτανος - Photo (c) vedran_lastovcic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vedran Lastovčić
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:21 AM CEST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος Ο Έβουλος (Sambucus ebulus)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:40 PM CEST
Σαμπούκος Ο Έβουλος - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Σαμπούκος Ο Έβουλος (Sambucus ebulus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος Ο Έβουλος (Sambucus ebulus)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:38 PM CEST
Σαμπούκος Ο Έβουλος - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Σαμπούκος Ο Έβουλος (Sambucus ebulus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμπούκος Ο Έβουλος (Sambucus ebulus)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:40 PM CEST
Σαμπούκος Ο Έβουλος - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Σαμπούκος Ο Έβουλος (Sambucus ebulus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:50 PM CEST
Cornus sanguinea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Cornus sanguinea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:50 PM CEST
Cornus sanguinea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Cornus sanguinea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 08:49 PM CEST
Cornus sanguinea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Cornus sanguinea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 05:01 PM CEST
Κλουβίδα - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 05:01 PM CEST
Κλουβίδα - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:59 PM CEST

Τόπος

Chamarande, France (Google, OSM)
Λιναρία Η Κυμβαλαρία - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:59 PM CEST

Τόπος

Chamarande, France (Google, OSM)
Λιναρία Η Κυμβαλαρία - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:53 PM SAST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 07:25 PM SAST
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 06:09 PM CEST
Lonicera periclymenum - Photo (c) Gennie Francis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Lonicera periclymenum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 03:42 PM CEST
Plantago media - Photo (c) Diana V. Tretyakova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Plantago media, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 06:55 PM CEST
Λακτούκα Η Πριονόφυλλη - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Λακτούκα Η Πριονόφυλλη (Lactuca serriola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 06:52 PM CEST
Lolium perenne - Photo (c) José Luis Romero Rego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Lolium perenne, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 06:54 PM CEST
Lolium perenne - Photo (c) José Luis Romero Rego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Lolium perenne, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 07:07 PM CEST
Σαγκουισόρβον Το Έλασσον - Photo (c) Sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Σαγκουισόρβον Το Έλασσον (Sanguisorba minor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 07:02 PM CEST
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 07:08 PM CEST

Περιγραφή

On Sanguisorba minor

Phragmidium sanguisorbae - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Phragmidium sanguisorbae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 07:26 PM CEST
Σαγκουισόρβον Το Έλασσον - Photo (c) Sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Σαγκουισόρβον Το Έλασσον (Sanguisorba minor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 08:39 PM CEST

Περιγραφή

Medulla C+ red

Punctelia subrudecta - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Punctelia subrudecta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:54 AM CEST
Phlyctis argena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Phlyctis argena, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:46 AM CEST
Lecidella elaeochroma - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Lecidella elaeochroma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:15 PM CEST

Τόπος

Chamarande, France (Google, OSM)
Lolium perenne - Photo (c) José Luis Romero Rego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Lolium perenne, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:12 PM CEST

Τόπος

Chamarande, France (Google, OSM)

Περιγραφή

K+ yellow turning brownish.

Pertusaria aspergilla - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Pertusaria aspergilla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:35 PM CEST

Τόπος

Chamarande, France (Google, OSM)
Lonicera periclymenum - Photo (c) Gennie Francis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη natomik: Lonicera periclymenum, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61