Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonfictionsteve

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 11:56 AM EDT

Τόπος

The Rock, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably from bird seed.

Panicum miliaceum - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Panicum miliaceum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marklang

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Panicum capillare - Photo (c) Harry Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Panicum capillare, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulbuchanan101

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 08:44 PM CDT

Περιγραφή

riverbank

Panicum capillare - Photo (c) Harry Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Panicum capillare, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:55 AM EDT
Carex hirtifolia - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Carex hirtifolia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary64

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 12:49 PM EDT
Ribes aureum villosum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Ribes aureum var. villosum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dianastrassmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:56 PM EDT
Αποκυνοειδή - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_stark

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 05:57 PM UTC
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:43 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Agastache nepetoides - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Agastache nepetoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:35 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Solidago caesia - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Solidago caesia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:25 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Eurybia macrophylla - Photo (c) Fungus Guy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Eurybia macrophylla, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:21 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Mitchella repens - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:15 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Toxicodendron vernix - Photo (c) Doug Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Toxicodendron vernix, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:05 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Chamaedaphne calyculata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Chamaedaphne calyculata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:03 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Eriophorum virginicum - Photo (c) Will Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Eriophorum virginicum, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:12 PM EDT

Τόπος

Rockford, MI, US (Google, OSM)
Livia maculipennis - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Livia maculipennis, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheila5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:07 PM EDT
Solidago rugosa - Photo (c) hannahs331, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Solidago rugosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:46 PM HST
Gratiola neglecta - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Gratiola neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Gratiola neglecta - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Gratiola neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 08:46 AM EDT
Gratiola neglecta - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Gratiola neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:17 PM EDT
Gratiola neglecta - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Gratiola neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 02:52 PM EDT
Gratiola neglecta - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Gratiola neglecta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 02:19 PM EDT
Lindernia dubia dubia - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Lindernia dubia var. dubia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 06:01 PM CDT

Περιγραφή

Dominate vegetation around abandoned beaver pond that is drying up.

Torreyochloa fernaldii - Photo (c) Alex Graeff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Torreyochloa fernaldii, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 08:06 AM CDT

Περιγραφή

Scattered in thick patches along the waters edge of the water and
on mud flat where water level has dropped.

Torreyochloa fernaldii - Photo (c) Alex Graeff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Torreyochloa fernaldii, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 07:01 PM EDT
Κράταιγος - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Алена Фронтова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lindseyack

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:50 PM EDT
Λεύκα - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

uflof

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:30 AM EDT

Τόπος

Plattsburgh (Google, OSM)
Ξάνθιο Το Χοιράδιον - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

joysoliman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:23 PM EDT
Πολυγονατοειδή - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keesling3

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:53 AM EDT
Boltonia asteroides - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nathan20: Boltonia asteroides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 28818