Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 03:34 PM MSK
Lysimachia vulgaris - Photo (c) Le.Loup.Gris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Lysimachia vulgaris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 02:37 PM MSK
Marasmius rotula - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Marasmius rotula, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:38 PM MSK
Salix gmelinii - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Salix gmelinii, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:51 PM MSK
Cassida vibex - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Cassida vibex, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 04:56 PM MSK
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:57 PM MSK
Pentanema salicinum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Pentanema salicinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:38 PM MSK
Xylocopa valga - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Xylocopa valga, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:52 PM MSK
Centaurea scabiosa - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Centaurea scabiosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:58 PM MSK
Verbascum nigrum - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Verbascum nigrum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:29 PM MSK
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίνωψ Ο Σφαιροκέφαλος (Echinops sphaerocephalus)

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 04:32 PM MSK
Εχίνωψ Ο Σφαιροκέφαλος - Photo (c) Serge M. Appolonov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Serge M. Appolonov
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Εχίνωψ Ο Σφαιροκέφαλος (Echinops sphaerocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 05:02 PM MSK
Phaonia angelicae - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Phaonia angelicae, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

elizavetaanikina

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 03:10 PM MSK
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doshirak

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 12:53 PM +03
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Fraxinus pennsylvanica, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

esinm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 11:52 AM MSK
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη nastyakalinkina: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15