Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)

Παρατηρητής

ethanol_casas

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 01:06 PM EDT
Ψυχωδίνες - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suepk

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 06:33 PM EDT
Micrathena sagittata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Micrathena sagittata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anntaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 06:18 PM EDT
Arisaema dracontium - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Arisaema dracontium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuqi_guo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 03:20 PM EDT
Neotibicen - Photo (c) Faith Reaves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Γένος Neotibicen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuqi_guo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 03:20 PM EDT
Neotibicen - Photo (c) Faith Reaves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Γένος Neotibicen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2006 10:29 PM CEST
Zale lunata - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Zale lunata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

ck12074

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:01 AM EDT
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στερνόρρυγχα (Υποτάξη Sternorrhyncha)

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 06:40 PM EDT
Dactylopius - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Γένος Dactylopius, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachaelmady

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2018 10:59 AM EDT

Περιγραφή

Found on a thevunderside of a dead tree.

Hericium americanum - Photo (c) Dave Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Hericium americanum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 11:46 AM EDT
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 07:56 AM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)
Hellinsia homodactylus - Photo (c) Rob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Hellinsia homodactylus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 10:33 AM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)
Exochomus quadripustulatus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Exochomus quadripustulatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augiekramer

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 12:15 PM EDT
Trichocera - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Γένος Trichocera, Ένα μέλος του Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 03:00 PM EDT

Περιγραφή

On a thyme

Αφιδίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dylanglass

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 09:09 AM EDT
Atriplex leucophylla - Photo (c) jonathanwitkop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonathan Witkop
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Atriplex leucophylla, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 12:06 PM PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The large bird had soft, light brown feathers which were noticed, and the black spots on the wings as well. It cooed lightly from the sycamore branch, then flew away into the shadows of the Coast Live Oak Woodland.

Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenella

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 11:11 AM EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

marilyn20

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 12:32 PM EDT
Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) rbbrummitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

lenkajanochova

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018
Ανθήδια - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Ανθήδια (Γένος Anthidium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Περιγραφή

From the first photo to the last photo 44 seconds had elapsed. In this time the hornbill had swallowed all but the tail of the snake - and the snake was writhing all the time.
The hornbill was with one other hornbill.

Bucorvus leadbeateri - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Bucorvus leadbeateri, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmclean

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 05:21 PM EDT
Αμερικανικός Κιτρινολαίμης - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nadiaholcomb: Αμερικανικός Κιτρινολαίμης (Geothlypis trichas)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21