Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 09:47 AM EST
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

Παρατηρητής

boscoandmag

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 11:23 AM HST
Νησιώτικη Πέρδικα - Photo (c) Justyn Stahl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justyn Stahl
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_honold

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 08:33 PM CST
Daptrius chimachima - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

miguelmota_mx_14

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 12:48 PM CST

Περιγραφή

¿Haemorhous mexicanus? ¿Spinus pinus?

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plsommer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:20 PM CST

Τόπος

Pearland, TX, USA (Google, OSM)
Podilymbus podiceps - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

aves_camara_accion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 04:25 PM CDT
Κίτρινη Πάρουλα - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwellking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:40 PM EST

Τόπος

Fort Myers, FL, US (Google, OSM)
Nerodia - Photo (c) Michiko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michiko
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Γένος Nerodia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauriedkr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:03 PM MDT

Ετικέτες

Troglodytes aedon - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

raulflores

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 11:23 AM MST
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκεπφος (Alle alle)

Παρατηρητής

mimzee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 06:44 PM EST

Περιγραφή

Found in my backyard tonight

Νανόκεπφος - Photo (c) Scott Bowers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Bowers
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Νανόκεπφος (Alle alle)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sphyrapicus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 01:09 PM PST
Aphelocoma californica - Photo (c) Dawn Beattie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Aphelocoma californica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 02:41 PM PST

Ετικέτες

Melospiza lincolnii - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Melospiza lincolnii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 03:22 PM PST

Ετικέτες

Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bail3y

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:34 PM PST
Aythya - Photo (c) elizlooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Γένος Aythya, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

havocpigeon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 11:33 AM PST
Χιονόπαπια - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heisenburglary

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 08:05 AM PST
Gavia adamsii - Photo (c) gramandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Gavia adamsii, Ένα μέλος του Κολυμβόμορφα (Τάξη Gaviiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 11:32 AM PST
Χιονόπαπια - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόδρομοι (Γένος Limnodromus)

Παρατηρητής

cynthiagrobertson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 04:13 PM PST
Λιμνόδρομοι - Photo (c) Ryan Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Λιμνόδρομοι (Γένος Limnodromus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonsaisteve

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 08:49 AM PST
Podiceps - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gitte Langgaard Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Γένος Podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

xiyuandu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 04:46 PM PST

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)
Γλάροι - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

siberian_birdguide

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:10 PM +03

Τόπος

Merkez, TR-AR, TR (Google, OSM)
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοτρύγονο (Streptopelia senegalensis)

Παρατηρητής

fahoodie1852

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 02:56 PM +03
Φοινικοτρύγονο - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbara Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Φοινικοτρύγονο (Streptopelia senegalensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

azbirdsandblooms

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 12:09 PM MST
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρες (Υποτάξη Sauria)

Παρατηρητής

fmondacaf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 03:01 PM EST
Anolidae - Photo (c) Gustavo Andrés Espinel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Andrés Espinel
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Οικογένεια Anolidae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 07:34 AM EDT
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishaspey

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:58 PM PDT

Τόπος

Speywater, Troy (Google, OSM)
Pheucticus melanocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Pheucticus melanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

emmabarnard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:19 AM CST
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archgully

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Columba leucomela - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Columba leucomela, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)

Παρατηρητής

tcager

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 05:31 PM +05
Λυροπετεινός - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)

Παρατηρητής

tcager

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 05:31 PM +05
Αγριόκουρκος - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2022
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 74