Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2012 05:25 ΜΜ PDT

Τόπος

Renton, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Source: 04/13/12

Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

davbarreira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:51 ΠΜ CET
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:09 ΠΜ MDT
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:09 ΠΜ MDT
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:12 ΠΜ MDT
Spinus pinus - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Spinus pinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:12 ΠΜ MDT
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:13 ΠΜ MDT
Coccothraustes vespertinus - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Coccothraustes vespertinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 08:14 ΠΜ MDT
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fesenmeyerjd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:17 ΠΜ MST
Haemorhous cassinii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Haemorhous cassinii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

leec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:37 ΠΜ MST
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 07:25 ΠΜ MDT
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_wells

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:07 ΠΜ MDT
Dendragapus obscurus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Gabe Schp
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Dendragapus obscurus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomastran

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:39 ΜΜ PST
Melanitta perspicillata - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Melanitta perspicillata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scatwang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:21 ΜΜ PST
Melanitta perspicillata - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Melanitta perspicillata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didymops77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2016 12:55 ΜΜ EST
Melanitta perspicillata - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Melanitta perspicillata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didymops77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2016 01:26 ΜΜ EST
Melanitta perspicillata - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Melanitta perspicillata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

durashka

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:53 ΜΜ MSK
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gakayaker

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2012 10:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

85deg at 10pm. 100Deg earlier today.

Agkistrodon contortrix - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireosylva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:04 ΠΜ PST
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) adri13114, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by adri13114
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:11 ΠΜ CST
Machetornis rixosa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Machetornis rixosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gobluesean

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydted

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:52 ΜΜ MDT
Araneus gemmoides - Photo (c) airrocksun, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by airrocksun
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Araneus gemmoides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgreene13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:25 ΜΜ EST
Passerella iliaca iliaca - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Passerella iliaca ssp. iliaca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_hellmich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:40 ΜΜ EST

Τόπος

Holmes Beach (Google, OSM)
Thalasseus maximus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Del Toro
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Thalasseus maximus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

lakinga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 05:02 ΜΜ MDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelaar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 03:43 ΜΜ -05
Aramus guarauna - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Aramus guarauna, Ένα μέλος του Γερανόμορφα (Τάξη Gruiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hommedeterre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 10:08 ΠΜ EST
Αμερικανική Λευκή Ίβιδα - Photo (c) fabiomanfredini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fabiomanfredini
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Αμερικανική Λευκή Ίβιδα (Eudocimus albus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yelln

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 04:26 ΜΜ EST

Περιγραφή

Class: Aves- the Wren had feathered wings and an edentulous beak.
Subclass: Neognathae- The bird was not flightless and it was present in the northern hemisphere so it is not in Paleognathae and must be in Neognathae.
Order: Passeriformes- The Wren had Anisodactyl feet and was highly vocal, which are characteristics of Passeriformes.
Suborder: Passeri- The Wren made a variety of complex vocalizations in the time that it was viewed.

The picture of this Carolina Wren was taken when it was overcast outside after it had rained earlier in the day. The temperature outside was slightly cold and there was cloud cover. The bird was present in a wooded area near some marsh, and at the time of the photo, it flew between different branches, different trees, and the ground in about a thirty-second window. After thirty seconds, the bird flew off. During this time it was extremely vocal and made a variety of complex calls.

Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Andrew Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Murray
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι (Pipilo erythrophthalmus)

Παρατηρητής

andrewscarpulla

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι - Photo (c) Carrie Seltzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carrie Seltzer
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι (Pipilo erythrophthalmus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

midbeaconhill

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 12:28 ΜΜ PST
Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη n_brinkman: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 827