Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Aphroditeola olida - Photo (c) randy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Aphroditeola olida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Pholiota decorata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Pholiota decorata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Hygrophorus eburneus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Hygrophorus eburneus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Cortinarius rubicundulus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Cortinarius rubicundulus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish_narc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 03:51 PM PST
Cystodermella granulosa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Cystodermella granulosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Tricholoma equestre - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma equestre, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 01:14 AM EST

Περιγραφή

This is the Type collection of Tricholoma megalophaeum (NS4666).

http://www.indexfungorum.org/Publications/Index%20Fungorum%20no.502.pdf

Ετικέτες

Tricholoma megalophaeum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma megalophaeum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valereishi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:51 PM PDT

Τόπος

Lane County (Google, OSM)

Περιγραφή

Open field in fallow row amended with compost

Leucoagaricus leucothites - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Leucoagaricus leucothites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack_grazer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 12:59 PM PDT
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannymi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021

Τόπος

Martin, WA (Google, OSM)

Περιγραφή

Meany lodge. Larger of two collections, the other is 99843853. It didn't dry as bright in the cap and gills as the other collection.

Hygrophorus pudorinus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Hygrophorus pudorinus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anngoddard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 03:08 PM PST

Περιγραφή

The cap is fibrillose and a distinctive shade of green when younger. Under Sitka spruce in moss and needle duff. Fairly common on the east side of Hwy 101 in the Cape Perpetua area in November.

Tricholoma atrofibrillosum - Photo (c) Ann Goddard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma atrofibrillosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 01:39 PM PST

Περιγραφή

Riparian forest with Black Cottonwood (Populus trichocarpa) nearby.

Tricholoma ammophilum - Photo (c) Bruce Newhouse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma ammophilum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonwent

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:39 PM HST
Nidula niveotomentosa - Photo (c) Stacie Wolny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Nidula niveotomentosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonwent

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 02:11 PM HST
Pseudohydnum gelatinosum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Pseudohydnum gelatinosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonwent

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:45 PM HST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonwent

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:30 PM HST
Turbinellus floccosus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Turbinellus floccosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tami_camper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 03:32 PM UTC
Hygrophorus siccipes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Hygrophorus siccipes, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tami_camper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 02:49 PM UTC
Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Dacrymyces chrysospermus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tami_camper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:57 PM UTC
Suillus caerulescens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Suillus caerulescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tami_camper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 02:58 PM UTC
Auricularia americana - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Auricularia americana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandabbraley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Περιγραφή

In landscaping bark in college campus between buildings—not clearly associated with pine trees.

Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceurcameron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Tricholoma murrillianum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma murrillianum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traceurcameron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 12:20 PM PST

Τόπος

Port Orchard (Google, OSM)
Tricholoma focale - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma focale, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kadelinder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 12:00 PM UTC
Hygrophoropsis aurantiaca - Photo (c) Hygrophoropsis_aurantiaca_anglars.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Hygrophoropsis aurantiaca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:30 AM PST

Περιγραφή

I believe this may be a Tricholoma but am not certain.

Tricholoma saponaceum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma saponaceum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattstrieby

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 11:28 AM PST
Tricholoma terreum - Photo (c) Marjan Kustera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Tricholoma terreum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collinhendricks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 03:14 PM PDT
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collinhendricks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 03:42 PM PDT
Suillus ampliporus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Suillus ampliporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbing_life

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:58 PM PST
Cystoderma carcharias - Photo (c) kevinhintsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Cystoderma carcharias, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbing_life

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:18 PM PST
Otidea - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mycotrope: Γένος Otidea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2730