Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren914

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:57 AM CDT
Amanita velatipes - Photo (c) tracyzoe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Amanita velatipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismerkord

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:46 PM CDT
Lactarius chelidonium - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Lactarius chelidonium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veralind15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 11:39 AM CDT
Armillaria gallica - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Armillaria gallica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maypop80

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 03:06 PM UTC
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

philip_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 07:03 AM CDT
Gloeoporus dichrous - Photo (c) fotoculus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Gloeoporus dichrous, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 05:01 PM CDT

Τόπος

Oregon, IL, US (Google, OSM)
Tricholomataceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Οικογένεια Tricholomataceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

philip_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 06:54 AM CDT

Περιγραφή

Fungi on common hoptree

Κοκκοειδή - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 11:10 AM CDT

Ετικέτες

Oudemansiella megalospora - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Oudemansiella megalospora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:29 AM CDT

Τόπος

Indian Road woods (Google, OSM)
Trametes aesculi - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Trametes aesculi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:24 AM CDT

Ετικέτες

Trametes hirsuta - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Trametes hirsuta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:47 AM CDT

Ετικέτες

Stereum complicatum - Photo (c) Gordon Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Stereum complicatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolt-80

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:24 PM HST

Τόπος

Edgebrook Woods (Google, OSM)
Stereum lobatum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Stereum lobatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:25 AM CDT

Τόπος

Indian Road woods (Google, OSM)
Trametes versicolor - Photo (c) Leilani Weigand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindy22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:58 PM UTC

Τόπος

Chicago (Google, OSM)
Trametes versicolor - Photo (c) Leilani Weigand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:17 AM CDT

Τόπος

Indian Road woods (Google, OSM)
Lentinus tigrinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Lentinus tigrinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:18 AM CDT

Τόπος

Indian Road woods (Google, OSM)
Lentinus tigrinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Lentinus tigrinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:45 AM CDT
Lentinus tigrinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Lentinus tigrinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodridgejeff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:13 PM CDT

Τόπος

Woodridge, IL, USA (Google, OSM)
Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:45 AM CDT
Dacryopinax spathularia - Photo (c) Mauricio Hernández Sánchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Dacryopinax spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolt-80

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:46 AM HST

Τόπος

Old Edgebrook (Google, OSM)
Hydnellum concrescens - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Hydnellum concrescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 03:50 PM CDT

Ετικέτες

Russula pectinatoides - Photo (c) Petri Roponen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Russula pectinatoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhooper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:49 AM CDT

Τόπος

Marengo, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

It appears to have very fine pores, not gills.

Pluteus - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyhooper

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:58 AM CDT

Τόπος

Marengo, IL, US (Google, OSM)
Pluteus - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodridgejeff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:40 PM CDT
Datronia stereoides - Photo (c) JS Howard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Datronia stereoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkremedios

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:20 AM CDT

Τόπος

Marengo, IL, US (Google, OSM)
Polyporus radicatus - Photo (c) fluffberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Polyporus radicatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 05:16 PM CDT

Τόπος

Oregon, IL, US (Google, OSM)
Picipes badius - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Picipes badius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_moore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:19 PM CDT
Cerioporus squamosus - Photo (c) jbushman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:55 AM CDT

Ετικέτες

Hapalopilus rutilans - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Hapalopilus rutilans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthmetterhausen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:50 AM CDT

Ετικέτες

Gyroporus castaneus - Photo (c) Massimo Tabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Gyroporus castaneus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetb1

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:44 AM UTC
Echinoderma asperum - Photo (c) fluffberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη mycoguide: Echinoderma asperum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2304