Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides

Παρατηρητής

davidbygott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 11:23 PM MST

Τόπος

Karatu, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Squacco heron - Lake Manyara LMNP 31 dec 2019

Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 09:24 AM EAT

Ετικέτες

Cossypha heuglini - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Cossypha heuglini, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustafa_adamjee

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Lake View, Kenya (Google, OSM)
Cuculus solitarius - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Cuculus solitarius, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustafa_adamjee

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Struthio molybdophanes - Photo (c) redwolf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Struthio molybdophanes, Ένα μέλος του Στρουθιονόμορφα (Τάξη Struthioniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 03:41 PM EAT

Περιγραφή

Red-brown cap and dark loral spots.

Ετικέτες

Cisticola chubbi - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Cisticola chubbi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 03:57 PM EAT

Ετικέτες

Chlorocichla laetissima - Photo (c) Dave Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Chlorocichla laetissima, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 04:49 PM EAT

Ετικέτες

Bycanistes subcylindricus - Photo (c) Mathias D'haen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Bycanistes subcylindricus, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 03:40 PM EAT

Ετικέτες

Cinnyris reichenowi - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Cinnyris reichenowi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2016 12:30 PM EAT

Τόπος

Shinyalu, Kenya (Google, OSM)
Ploceus nigerrimus - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Ploceus nigerrimus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 04:32 PM EAT

Τόπος

Kisumu, Kenya (Google, OSM)

Ετικέτες

Scopus umbretta - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Scopus umbretta, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκαθοκαλημάνα Vanellus spinosus

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 03:59 PM EAT

Ετικέτες

Αγκαθοκαλημάνα - Photo (c) admss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 04:20 PM EAT

Ετικέτες

Bostrychia hagedash - Photo (c) Sunil Onamkulam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Bostrychia hagedash, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 04:19 PM EAT

Ετικέτες

Burhinus vermiculatus - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Burhinus vermiculatus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 03:23 PM EAT

Τόπος

Kisumu, Kenya (Google, OSM)

Ετικέτες

Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 03:18 PM EAT

Τόπος

Kisumu, Kenya (Google, OSM)

Ετικέτες

Muscicapa aquatica - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Muscicapa aquatica, Ένα μέλος του Μυγοχάφτης (Γένος Muscicapa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακογλάρονο Chlidonias hybrida

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 03:56 PM EAT

Ετικέτες

Μουστακογλάρονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 10:52 AM EAT

Ετικέτες

Cossypha caffra - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Cossypha caffra, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 12:18 PM EAT

Περιγραφή

In nest with one young. Nest in small shrub about 1.5 m above ground.

Ετικέτες

Drepanorhynchus reichenowi - Photo (c) Peter Steward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Drepanorhynchus reichenowi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 07:47 AM EAT

Τόπος

Naivasha, Kenya (Google, OSM)

Ετικέτες

Laniarius major - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mwas: Laniarius major, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19