Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeheiple

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 03:12 PM CDT
Allogona profunda - Photo (c) Nick Furlan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Furlan
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Allogona profunda, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 12:02 PM CDT

Περιγραφή

Huntsville SP

Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 01:13 PM EDT

Περιγραφή

On fallen white pine logs

Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fulladunya

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 07:23 AM CDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelskvarla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2017 04:21 PM EDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rianne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 06:49 PM PDT

Περιγραφή

No idea what this is. Looked like sacs of eggs or colonies of small organisms. Most were under water but as the river has receded some were exposed above shore.

Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinpitts

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2011

Περιγραφή

Bryozoan in Byrd Lake

Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniellegreene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 02:00 PM EDT

Περιγραφή

Hard and gelatinous. Tiny spores fall off when rinsed with water.

Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blm4097

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 10:26 AM CDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Ellipsaria lineolata - Photo (c) USFWS Mountain Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Ellipsaria lineolata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2014 11:32 AM MST
Antheraea oculea - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Antheraea oculea, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 11:45 AM EDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soroboruo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:22 PM EDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susieq31883

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 07:09 PM EDT

Τόπος

Swedesboro (Google, OSM)
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angie384

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 12:53 PM CDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022

Περιγραφή

Hard and clear.

Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wvf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:55 PM EDT

Περιγραφή

At Lake Moomaw. Looked similar to a jellyfish

Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

grady11napls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:58 AM EDT

Τόπος

New Albany, OH, US (Google, OSM)
Aesculus glabra - Photo (c) Christian Grenier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Grenier
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Aesculus glabra, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starmamac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 10:05 AM PDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 05:17 PM MDT

Τόπος

Mud Lake (Google, OSM)
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayaich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 04:30 PM CDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtkindt

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 07:58 AM EDT

Περιγραφή

On bok Choi

Pupoides albilabris - Photo (c) Phil Liff-Grieff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Phil Liff-Grieff
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pupoides albilabris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 05:15 PM CDT

Περιγραφή

every Manfreda virginica I examined had these on them and I saw them on nothing else. glade. bt nandg

Pupoides albilabris - Photo (c) Phil Liff-Grieff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Phil Liff-Grieff
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pupoides albilabris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 07:03 PM CDT
Pupoides albilabris - Photo (c) Phil Liff-Grieff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Phil Liff-Grieff
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pupoides albilabris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rzsmithart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Xylophanes tersa - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Xylophanes tersa, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foli8

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 12:39 PM EST
Xylophanes tersa - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Monica Krancevic
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Xylophanes tersa, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nasehenry

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:26 PM EDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjh59

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 11:50 AM CDT

Τόπος

Medford, WI, US (Google, OSM)
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kencameron

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 06:32 PM EDT
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finotdr

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 01:15 PM CEST

Τόπος

La Feyte (Google, OSM)
Pectinatella magnifica - Photo (c) Jomegat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη musselhead: Pectinatella magnifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 696