Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:37 AM EDT
Phyciodes cocyta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Phyciodes cocyta, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:30 AM EDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael H. King
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:26 AM EDT
Αμερικανικός Ακανθόχοιρος - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Αμερικανικός Ακανθόχοιρος (Erethizon dorsatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 10:43 AM EDT
Coenonympha california california - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Coenonympha california ssp. california, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:59 AM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:12 AM EDT
Vespula maculifrons - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Vespula maculifrons, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:10 AM EDT
Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Prunus serotina, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:26 AM EDT
Prunus maritima - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Prunus maritima, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:36 PM EDT
Strymon melinus - Photo (c) catchang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by catchang
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:40 AM EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:39 AM EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Scott Sheridan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Sheridan
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 09:34 AM EDT
Lycoperdon marginatum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Lycoperdon marginatum, Ένα μέλος του Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

bmvig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 09:02 AM EST
Κιτρινόλαιμη Πάρουλα - Photo (c) Rafael Rodríguez Brito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael Rodríguez Brito
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

bmvig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:28 AM EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 11:25 AM EST

Τόπος

Nahant, MA, USA (Google, OSM)
Icteria virens virens - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Icteria virens ssp. virens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

sdarmstadt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 10:47 AM EST

Περιγραφή

1 male and 1 female pictured

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

raneedunc

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 09:36 AM EDT

Τόπος

Rowley, MA, USA (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 08:35 AM EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) Carolyn Gritzmaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Gritzmaker
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 08:02 AM EDT

Τόπος

Berlin, MA, US (Google, OSM)
Carya ovata - Photo (c) bsalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Carya ovata, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 10:18 AM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 07:34 AM EDT

Τόπος

Bolton, MA, US (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνάβι-Ψαράς (Pekania pennanti)

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 09:43 AM EST
Κουνάβι-Ψαράς - Photo (c) Jeff Hullstrung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Hullstrung
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Κουνάβι-Ψαράς (Pekania pennanti)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntepper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 07:45 AM EST

Τόπος

Jamestown, RI, USA (Google, OSM)
Troglodytes hiemalis - Photo (c) Ken Butler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Butler
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Troglodytes hiemalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntepper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 08:39 AM EST
Aythya americana - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Aythya americana, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismartone

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 04:30 PM EDT
Euphagus carolinus - Photo (c) jayras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jayras
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Euphagus carolinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 01:34 PM EST
Larus canus canus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Larus canus ssp. canus, Ένα μέλος του Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 09:27 AM EST
Troglodytes hiemalis - Photo (c) Ken Butler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Butler
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Troglodytes hiemalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 01:09 PM EDT
Dryadula phaetusa - Photo (c) Jose Amorin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Dryadula phaetusa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2014 03:38 PM EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npdowling

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017 02:15 PM EDT
Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής - Photo (c) Peter Nijenhuis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη msovay: Αγκούτι Της Κεντρικής Αμερικής (Dasyprocta punctata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 37