Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)

Παρατηρητής

snorri2012

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 05:15 PM UTC
Πιερίδα Του Λάχανου - Photo (c) Thomas Bresson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021
Πορτοκαλόχρους Πιερίδα - Photo (c) elisabraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Πορτοκαλόχρους Πιερίδα (Colias croceus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterina_hohlova

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:25 AM EEST
Polyommatus icarus - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Polyommatus icarus, Ένα μέλος του Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdekakrtk

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:12 PM CEST
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Eran Finkle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marekjan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:51 PM CEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie_koutska

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:03 PM CEST

Τόπος

Praha 5, Česko (Google, OSM)
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesynek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 05:03 PM EEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesynek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:00 PM EEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesynek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:09 PM EEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterhuy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:07 PM CEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil_piazza

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 02:18 PM EEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 04:21 PM MSK
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruisantos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:00 PM BST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandajohannisson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:09 PM CEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatjanapokoniecnaja

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:26 PM EEST

Τόπος

93105, Lietuva (Google, OSM)
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfomarliani

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:44 PM CEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmanuelpalmerosnchez

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 05:20 PM CEST

Τόπος

Cantabria, España (Google, OSM)
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:36 PM CEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombombbadill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:36 PM CEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haurumlise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:59 PM CEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markterlaan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 11:19 AM EEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesynek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 04:41 PM EEST
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poradcereal

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 12:42 PM SAST

Τόπος

384 92, Česko (Google, OSM)
Melitaea athalia - Photo (c) Linné's Nightmare, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Melitaea athalia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romfej

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:05 PM CEST

Τόπος

Praha 5, Česko (Google, OSM)
Argynnis adippe - Photo (c) Pavel Trhoň, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Argynnis adippe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krt3k

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 11:31 AM CEST

Τόπος

Holyně (Google, OSM)
Boloria dia - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Boloria dia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krt3k

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 12:06 PM CEST

Τόπος

Holyně (Google, OSM)
Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bedazlesa

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:43 PM CEST

Ετικέτες

Hipparchia semele - Photo (c) Jose Delgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Hipparchia semele, Ένα μέλος του Ιππαρχία (Γένος Hipparchia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_77

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 12:52 PM SAST
Boloria dia - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Boloria dia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

copanek

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:45 PM CEST

Τόπος

Praha 16, Česko (Google, OSM)
Polyommatus coridon - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Polyommatus coridon, Ένα μέλος του Λυσάνδρα (Υπογένος Lysandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daczison

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:46 PM CEST

Τόπος

Praha 5, Česko (Google, OSM)
Polyommatus thersites - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mskala: Polyommatus thersites, Ένα μέλος του Αγροδίαιτος (Υπογένος Agrodiaetus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 469