Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiemjs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:05 PM AEST
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharondodd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:49 PM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:20 PM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennaevans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:26 PM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennaevans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:26 PM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sennaevans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:26 PM AEST
Chiloglottis cornuta - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis cornuta, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:10 PM AEST

Περιγραφή

Tentative ID.

On Acacia sp.

Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lw12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 11:08 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiemjs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:54 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_phenology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 09:47 AM AEDT
Prostanthera cuneata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Prostanthera cuneata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:12 PM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zac_80

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:31 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:28 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwynmclean54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:57 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jims_mowing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:27 PM AEST
Arthropodium strictum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Arthropodium strictum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marnie_fitzsimons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:20 PM UTC
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2012 07:21 AM AEDT
Chiloglottis jeanesii - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis jeanesii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate198

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:51 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayemcr3775

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:27 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayemcr3775

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:11 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosecut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:41 PM AEST
Chiloglottis jeanesii - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis jeanesii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:40 PM AEST
Thynnidae - Photo (c) Aaron A. Edmonds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Οικογένεια Thynnidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitprendergast

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:02 AM AWST
Caladenia reptans reptans - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Caladenia reptans ssp. reptans, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitprendergast

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:02 AM AWST
Caladenia × spectabilis - Photo (c) Em Lamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Caladenia × spectabilis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethmostigmus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:20 PM AEST
Homalictus - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Υπογένος Homalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cozza098

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:55 PM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gayleosborne

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 03:54 PM AEDT

Περιγραφή

On Achillea millefolium (Yarrow)

Austronomia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Υπογένος Austronomia, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 06:06 PM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffaellascalzi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:20 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:45 AM AEST
Chiloglottis valida - Photo (c) indrabone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrwhitehead: Chiloglottis valida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 211