Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supergan

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2018 05:50 ΜΜ CEST
Giraffa giraffa giraffa - Photo (c) Ray in Manila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Giraffa giraffa ssp. giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cannizag

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2016

Τόπος

Hueston Woods (Google, OSM)
Tettigidea lateralis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Tettigidea lateralis, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Anarhynchus nivosus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Anarhynchus nivosus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokhuitan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

escapee

Psittacus - Photo (c) aliceantares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Γένος Psittacus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)

Παρατηρητής

irsychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 08:16 ΠΜ HKT
Anarhynchus - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Γένος Anarhynchus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irsychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:17 ΠΜ HKT
Anarhynchus - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Γένος Anarhynchus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)

Παρατηρητής

irsychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:13 ΠΜ HKT
Anarhynchus - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Γένος Anarhynchus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfaucher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 08:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Père David's Snowfinch (Montifringilla davidiana), 103-2166.JPG

Pyrgilauda davidiana - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Pyrgilauda davidiana, Ένα μέλος του Πασσερίδες (Οικογένεια Passeridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2017 07:05 ΜΜ CDT
Suthora webbiana - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Suthora webbiana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

irsychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:36 ΠΜ HKT
Θαλασσοσφυριχτής - Photo (c) djhird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016 10:00 ΠΜ ADT
Halichoeres annularis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Halichoeres annularis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2015 10:37 ΠΜ WIB
Halichoeres annularis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Halichoeres annularis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)

Παρατηρητής

irsychan

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:24 ΜΜ HKT
Μεγάλος Ερημοσφυριχτής - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokhuitan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Johor, MY (Google, OSM)
Iole finschii - Photo (c) Chan Chee Keong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chan Chee Keong
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Iole finschii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 12:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on the right

Hoploxypterus cayanus - Photo (c) Félix Uribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Hoploxypterus cayanus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelyclemmy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2015 10:00 ΠΜ AWST
Radianthus magnifica - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 104623964081378888743
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Radianthus magnifica, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadiyaghmour

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2016 04:36 ΜΜ +04

Τόπος

Fujayrah, AE (Google, OSM)
Sepiidae - Photo (c) Kimberly Tripp Randal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimberly Tripp Randal
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Οικογένεια Sepiidae, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiapogoreutz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2015 05:02 ΜΜ AST
Sepiidae - Photo (c) Kimberly Tripp Randal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimberly Tripp Randal
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Οικογένεια Sepiidae, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadiyaghmour

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2016 01:55 ΜΜ +04
Heniochus macrolepidotus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Heniochus macrolepidotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwright

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 12:27 ΜΜ PDT
Prunus emarginata - Photo (c) Bob Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Prunus emarginata, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyleeisanaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2018 02:48 ΜΜ PST
Lichenomphalia ericetorum - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Lichenomphalia ericetorum, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

podiceps

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016

Περιγραφή

Several plants on rocky slope above trail to Knapsack Pass.

Lewisia columbiana rupicola - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Lewisia columbiana var. rupicola, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbclimber

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 10:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Elevation approximately 7500 feet

Gulo gulo luscus - Photo (c) Bethany Weeks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Gulo gulo ssp. luscus, Ένα μέλος του Αδηφάγος (Gulo gulo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

tommy_yu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A most lucky sighting!! See my Instagram for more details @tommy.yu.photography

Αδηφάγος - Photo (c) Josh More, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Αδηφάγος (Gulo gulo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδηφάγος (Gulo gulo)

Παρατηρητής

dhasemann

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 08:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

What an incredible encounter! I was just past Panorama Point, searching for White-tailed Ptarmigan when I turned around and saw it running up the snow towards me. It stopped and stared at me for a minute, before bouncing up the snow and continuing up the ridge following before going up and over the ridge and out of view. I got some great photos and took a few videos as well. Quite a surreal experience.

Αδηφάγος - Photo (c) Josh More, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Αδηφάγος (Gulo gulo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neild

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2016 08:21 ΜΜ EDT
Ophioderma rubicundum - Photo (c) NOAA Photo Library, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Ophioderma rubicundum, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 02:16 ΜΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:14 ΜΜ PDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 04:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Loyola, CA, USA (Google, OSM)
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 04:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Loyola, CA, USA (Google, OSM)
Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη mrfish33: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6495