Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffany_beachy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Madang, PG (Google, OSM)
Taractrocerini - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Φυλή Taractrocerini, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hutan123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 07:21 ΠΜ +10

Τόπος

Herd Base (Google, OSM)
Stemorrhages - Photo (c) Jan Fischer Rasmussen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Γένος Stemorrhages, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzettestitely

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:30 ΠΜ +10
Stemorrhages - Photo (c) Jan Fischer Rasmussen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Γένος Stemorrhages, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Aetholix flavibasalis - Photo (c) Antonio Giudici, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Giudici
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Aetholix flavibasalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022
Talanga sabacusalis - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Talanga sabacusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelley_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2016
Talanga sabacusalis - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Talanga sabacusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelley_b

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2015
Talanga sabacusalis - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Talanga sabacusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelley_b

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2015

Περιγραφή

Multiple individuals present and probably multiple ones represented in these photos

Talanga sabacusalis - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Talanga sabacusalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenkileweimang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 05:09 ΜΜ +10
Ornithoptera priamus - Photo (c) Daniel Meier, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Meier
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Ornithoptera priamus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Earias flavida - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Earias flavida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Earias flavida - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Earias flavida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Earias flavida - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Earias flavida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffany_beachy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Madang, PG (Google, OSM)
Hesperiinae - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Υποοικογένεια Hesperiinae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barefootwanderer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Arhopala - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Γένος Arhopala, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barefootwanderer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Arhopala philander - Photo (c) Phil Benstead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Benstead
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Arhopala philander, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushmonkey140

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 10:17 ΜΜ +10
Ypthima arctous - Photo (c) Malcolm Tattersall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Ypthima arctous, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 10:28 ΠΜ EST
Megalopyge - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Γένος Megalopyge, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmaaskant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:35 ΠΜ +11

Περιγραφή

i am very curious if someone coudl tell me hcih butterfly this is.

Callidula - Photo (c) CW Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by CW Gan
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Γένος Callidula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 08:58 ΠΜ EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracelayman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:25 ΜΜ EDT
Antheraea polyphemus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Antheraea polyphemus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick2524

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 10:04 ΠΜ EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 10:28 ΠΜ EST
Megalopygidae - Photo (c) Luísa L. Mota, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luísa L. Mota
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Οικογένεια Megalopygidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Aetholix flavibasalis - Photo (c) Antonio Giudici, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Giudici
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Aetholix flavibasalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 01:41 ΜΜ +10
Hypolimnas bolina - Photo (c) wklegend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wklegend
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Hypolimnas bolina, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonnyjimbo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 05:33 ΜΜ +10
Junonia villida - Photo (c) Yun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yun
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Junonia villida, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffany_beachy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Madang, PG (Google, OSM)
Hasora chromus - Photo (c) Kit Law, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kit Law
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Hasora chromus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffany_beachy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Madang, PG (Google, OSM)
Pantoporia consimilis - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rogstanden
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Pantoporia consimilis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Strepsichlora megaspila - Photo (c) gee912, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Strepsichlora megaspila, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Chionoplema inquinata - Photo (c) gee912, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Chionoplema inquinata, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arsenegom

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 07:07 ΜΜ +10
Coscinocera hercules - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by coenobita
Η ταυτότητα του χρήστη mr_mcmoth: Coscinocera hercules, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 231