Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmeier

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:28 AM AEST

Τόπος

Greenhoose (Google, OSM)
Ornithoptera euphorion - Photo (c) Patrick De Geest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick De Geest
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Ornithoptera euphorion, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 12:43 PM AEST
Vanellus miles - Photo (c) andrew_mc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Vanellus miles, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:51 PM AEST
Phylidonyris novaehollandiae - Photo (c) Jan Carey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Carey
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Phylidonyris novaehollandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:41 PM AEST
Anthochaera carunculata - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Anthochaera carunculata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:37 PM AEST
Neochmia temporalis - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Neochmia temporalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:39 PM AEST
Grallina cyanoleuca - Photo (c) Geoff Whalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Grallina cyanoleuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:47 PM AEST
Gymnorhina tibicen - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Gymnorhina tibicen, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 12:35 PM AEST
Gymnorhina tibicen - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Gymnorhina tibicen, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 12:35 PM AEST
Gymnorhina tibicen - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Gymnorhina tibicen, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty_

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:29 PM AEST
Aythya australis - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Aythya australis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_legg

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:14 AM AEST
Todiramphus sanctus - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Todiramphus sanctus, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:54 AM AEST
Cacatua galerita - Photo (c) Stephen Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Cox
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Cacatua galerita, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:49 PM AEDT
Pachycephala pectoralis - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Pachycephala pectoralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:46 AM AEDT
Anthochaera carunculata - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Anthochaera carunculata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2015 05:23 PM AEDT
Asura lydia - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Asura lydia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdavid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2015 09:58 PM AEDT
Epicoma melanospila - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Epicoma melanospila, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsii

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:27 AM AEST
Traminda aventiaria - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Traminda aventiaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 09:23 AM AEST
Calyptorhynchus funereus - Photo (c) David Mules, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mules
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Calyptorhynchus funereus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:56 PM AEST
Phylidonyris novaehollandiae - Photo (c) Jan Carey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Carey
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Phylidonyris novaehollandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:53 PM AEST
Platycercus elegans - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Platycercus elegans, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairli

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 12:25 PM AEST
Achaea janata - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Achaea janata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 02:19 PM AEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 02:23 PM AEST

Περιγραφή

Second batch of photos taken of a duck with ducklings in Melaleuca Green, Chermside West. final two photos in this set - I am west and upstream from the duck family, looking east and downstream along the line of Downfall Creek - shows landscape setting/ habitat (such as it is! - a concrete-lined gutter with flat-mown lawn on either side..). Black ducks seem to be able to use this sort of degraded, depauperate landscape; not much else.

Anas superciliosa - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Anas superciliosa, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 02:21 PM AEST

Περιγραφή

Not entirely sure whether the mama duck in this set of photos is a pure PBD or a mallard cross. Colour of legs isn't entirely clear due to variations in lighting.

Anas superciliosa - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Anas superciliosa, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 02:26 PM AEST

Περιγραφή

Final set of photos of ducks in Melaleuca Green, Chermside West, on 19/6/2019. One mama duck with ducklings; then also, further upstream, a couple of adult ducks with no ducklings in tow. (I saw three adult ducks - two 'single' and one a mum with ducklings).

Anas superciliosa - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Anas superciliosa, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 01:36 PM AEST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyk987

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 01:53 PM ACST
Egretta novaehollandiae - Photo (c) I Am birdsaspoetry.com , μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Egretta novaehollandiae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

The pair are both in their favourite 'milder weather ' tree and the street is quiet so far today 🙂

Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:36 PM AEST
Anas superciliosa - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Anas superciliosa, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charsz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:35 AM AEST
Nyctemera baulus - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη morgan-rae: Nyctemera baulus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 108