Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)

Παρατηρητής

mtessler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 12:28 PM EDT

Περιγραφή

In sidewalk crack

Βοραγινοειδή - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:28 AM EDT
Bidens tripartita - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Bidens tripartita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 12:37 PM EDT
Bidens tripartita - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Bidens tripartita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagongrrl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:54 AM EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Phytolacca americana - Photo (c) Joan Costanza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

brooklynnatureclub

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2017 10:58 AM EDT
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela84

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:02 PM EDT
Κιχωριοειδή - Photo (c) LUPRA, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kk_slider

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:28 PM EDT
Κιχωριοειδή - Photo (c) LUPRA, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

stevieagleyesyyur

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2017 04:36 PM EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 08:18 AM EDT
Humulus scandens - Photo (c) John Beatty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:15 AM EDT
Dysphania pumilio - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Dysphania pumilio, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green-wood

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 09:44 AM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) myiarchus22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:45 AM EDT

Περιγραφή

Aphis nerii on ripening pod of ASclepias syriaca along my driveway, August 2021

There also appears to be a very small larva of a lacewing or other predator below the rightmost aphid.

Αφίδα Της Πικροδάφνης - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Αφίδα Της Πικροδάφνης (Aphis nerii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 10:58 AM EDT

Περιγραφή

host is Rosa carolina

Μεγαχείλη - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regina13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 09:05 AM EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Joan Costanza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 11:28 AM EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)
Verbena urticifolia - Photo (c) Chris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Verbena urticifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)

Παρατηρητής

regina13

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 08:58 AM EDT
Ιβίσκος Ο Συριακός - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisabrundage

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:32 PM EDT
Veronica officinalis - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Veronica officinalis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:57 PM EDT
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:57 PM EDT
Porpidia albocaerulescens - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Porpidia albocaerulescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:58 PM EDT
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:00 PM EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:00 PM EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:00 PM EDT
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:00 PM EDT
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

applejaxs

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:18 PM EDT

Περιγραφή

Update on posting from 1/14/2021: https://www.inaturalist.org/observations/68139574

Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 01:26 PM EDT

Περιγραφή

on dead branch of Kalmia shrub

Punctelia caseana - Photo (c) Randy Bodkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Punctelia caseana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagongrrl

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 05:22 PM EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Phytolacca americana - Photo (c) Joan Costanza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 04:56 PM EDT

Περιγραφή

on cherry

Lecanora strobilina - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Lecanora strobilina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novapatch

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:05 AM EDT

Περιγραφή

on Quercus sect. Lobatae street tree

Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaniobro

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 08:09 PM EDT
Xanthomendoza fallax - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Xanthomendoza fallax, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 441