Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)

Παρατηρητής

civet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:17 AM EDT
Λυσιμαχία Η Ερματική - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertoneill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:04 AM EDT
Κιχωριοειδή - Photo (c) LUPRA, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by LUPRA
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertoneill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 09:43 AM EDT
Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertoneill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:25 AM EDT
Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 08:29 AM EDT
Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertoneill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:17 AM EDT
Liatris novae-angliae - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Liatris novae-angliae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoe_undercliff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 11:45 AM EDT
Solidago sempervirens - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Solidago sempervirens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertoneill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 09:29 AM EDT
Solidago sempervirens - Photo (c) John Beetham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Solidago sempervirens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philterfeed

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:25 AM EDT
Coreopsis tripteris - Photo (c) F. D. Richards, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Coreopsis tripteris, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη (Γένος Veronica)

Παρατηρητής

plnthunter22

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:35 PM EDT
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 06:13 PM EDT

Περιγραφή

NOID lichen (Fungi) on granite stone planter, Riverside Institute, Riparius, Warren County, NY, 2022-08-23

Physcia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Physcia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:52 AM EDT
Elymus hystrix - Photo (c) Ed Lickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ed Lickey
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Elymus hystrix, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:44 AM EDT

Περιγραφή

Phytolacca americana, Torrey Field Trip to Central Park's Ramble with Regina Alvarez, 2022-08-13

Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 12:32 PM EDT
Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:19 AM EDT

Περιγραφή

Pachypsylla celtidisasterisca, hackberry star gall psyllid, Torrey Field Trip to Central Park's Ramble with Regina Alvarez, 2022-08-13

BugGuide ID notes

Pachypsylla celtidisasterisca - Photo (c) Regina Alvarez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Regina Alvarez
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Pachypsylla celtidisasterisca, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

simon_verlynde

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:17 AM EDT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

lampbane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 06:37 PM EDT

Τόπος

Kings County (Google, OSM)
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emma Beckwith
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:07 AM EDT

Περιγραφή

Green-Wood Cemetery, Brooklyn. Partially concealed by grass, raised border of path.

Selaginella apoda - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Selaginella apoda, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:25 AM EDT

Περιγραφή

Allium cernuum, Green-Wood Cemetery, Brooklyn, 2022-07-31

Allium cernuum - Photo (c) Jason Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Allium cernuum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:28 AM EDT

Περιγραφή

Coreopsis, Green-Wood Cemetery, Brooklyn, 2022-07-31

Coreopsis lanceolata - Photo (c) David Midgley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Coreopsis lanceolata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayspurlock

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:09 AM EDT
Hypericum mutilum - Photo (c) bendingtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bendingtree
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Hypericum mutilum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:17 AM EDT
Selaginella apoda - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Selaginella apoda, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsroytman

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 11:37 AM EDT
Hieracium - Photo (c) Nate Hartley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nate Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Hieracium, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regina13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)

Παρατηρητής

fati3

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:30 AM EDT

Περιγραφή

Located right before the Church

Πολυγονατοειδή - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leyloo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 02:58 PM EDT
Celtis occidentalis - Photo (c) emily-a, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emily-a
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Celtis occidentalis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandrovazquez1

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 04:28 PM EDT
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:03 PM EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

NOID mite? on tree bark, Calvert Vaux Park, April 2022

Bryobia - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Bryobia, Ένα μέλος του Τετρανυχίδες (Οικογένεια Tetranychidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:55 PM EDT
Equisetum - Photo (c) Irina Mitjushina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Mitjushina
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Γένος Equisetum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:51 PM EDT
Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mollyopsis: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 568