Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anncabras24

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Igneocnemis antoniae - Photo (c) anncabras24, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Igneocnemis antoniae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelymaepalacat

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:03 AM UTC

Τόπος

Tagurano (Google, OSM)
Heptodonta - Photo (c) Kuok Benny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Heptodonta, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maratagoon

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:39 PM CST
Thopeutica - Photo (c) Tony Gerard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Thopeutica, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maratagoon

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:39 PM CST
Thopeutica rolandmuelleri - Photo (c) Mara Tagoon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Thopeutica rolandmuelleri, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichthyan

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 09:38 AM JST
Therates - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Therates, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paoloco

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 07:26 PM UTC
Calomera lacrymosa - Photo (c) anncabras24, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Calomera lacrymosa, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deomapile

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021

Περιγραφή

PH: Luzon Island, Pangasinan,
Calasiao, Brgy. Nalsian Centro
Coll. D.O. Mapile, 2021.vi.10

Neocollyris - Photo (c) Troup Dresser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Neocollyris, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 02:09 AM AWST
Coleus amboinicus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Coleus amboinicus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iabregana

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:39 AM AWST

Τόπος

Bago Oshiro (Google, OSM)
Medinilla cummingii - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Medinilla cummingii, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyfication

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 09:35 PM AWST
Auricularia auricula-judae - Photo (c) lauval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Σύνθετο Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anncabras24

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Τάρσιος Των Φιλιππίνων - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Τάρσιος Των Φιλιππίνων (Tarsius syrichta)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

alanapplecampomanescosare

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 01:22 PM CST
Diplacina bolivari - Photo (c) Chris Chafer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Diplacina bolivari, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petermaintang

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:11 PM HST
Calomera mindanaoensis - Photo (c) Forest Jarvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Calomera mindanaoensis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triciajimoya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 09:22 AM AWST
Leucaena leucocephala - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Leucaena leucocephala, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)

Παρατηρητής

triciajimoya

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:07 PM AWST

Τόπος

Davao City (Google, OSM)
Φίκος Μπέντζαμιν - Photo (c) Franz Xaver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Φίκος Μπέντζαμιν (Ficus benjamina)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jetron

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:04 PM AWST

Περιγραφή

Plant is found in urban area of Davao City.

Ipomoea aquatica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Ipomoea aquatica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jetron

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:54 PM AWST

Περιγραφή

Found in uban residential area in Davao City.

CityNatureChallenge

CNCNatureSelfie

iNaturalist

DavaoCityCNC

Boehmeria nivea - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Boehmeria nivea, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pingz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:34 PM AWST

Τόπος

Tawan-Tawan (Google, OSM)
Diplacina bolivari - Photo (c) Chris Chafer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Diplacina bolivari, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanapplecampomanescosare

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 04:48 PM CST
Aglaonema nitidum - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Aglaonema nitidum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shinepalma

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 03:46 PM CST

Τόπος

Porras Street (Google, OSM)
Bromeliaceae - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Οικογένεια Bromeliaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juvypdigamo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 07:15 AM AWST

Τόπος

Baliok (Google, OSM)
Lygodium - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Lygodium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geonyzl

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:20 PM HST
Agriocnemis femina - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Agriocnemis femina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restie

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:18 PM AWST
Aglaonema - Photo (c) reese73, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Aglaonema, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restie

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:18 PM AWST
Aglaonema - Photo (c) reese73, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Aglaonema, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delimaelsa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 07:13 PM AWST

Τόπος

Catalunan Pequeno (Google, OSM)
Aglaonema - Photo (c) reese73, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Aglaonema, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delimaelsa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 07:12 PM AWST

Τόπος

Catalunan Pequeno (Google, OSM)
Sansevieria hyacinthoides - Photo (c) Ryne Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Sansevieria hyacinthoides, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delimaelsa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 07:11 PM AWST

Τόπος

Catalunan Pequeno (Google, OSM)
Aglaonema modestum - Photo (c) skuonqui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Aglaonema modestum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restie

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:10 PM AWST
Cyrtostachys - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Cyrtostachys, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restie

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:54 PM AWST
Gymnocalycium mihanovichii - Photo (c) alemsqdt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Gymnocalycium mihanovichii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyfication

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:05 AM AWST
Merops viridis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Merops viridis, Ένα μέλος του Μέροπας (Γένος Merops)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2020
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 334