Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edowildcorner

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:15 PM PST
Chrysophyllum cainito - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Chrysophyllum cainito, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalistricky2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:35 PM PST
Neurothemis terminata - Photo (c) faridmuzaki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Neurothemis terminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalistricky2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:35 PM PST
Neurothemis terminata terminata - Photo (c) Deny Wahyudi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Deny Wahyudi
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Neurothemis terminata ssp. terminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalistricky2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:35 PM PST
Anomala - Photo (c) Calum McLennan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Calum McLennan
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Anomala, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalistricky2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:35 PM PST
Lycidae - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Οικογένεια Lycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalistricky2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:35 PM PST
Diplacodes trivialis - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

inaturalistricky2022

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:35 PM PST
Μηλολονθίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:55 AM PST
Μαντώδη - Photo (c) Mark Gurney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Μαντώδη (Τάξη Mantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:52 PM PST
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:35 AM PST
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:43 AM PST
Metapocyrtus adspersus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Metapocyrtus adspersus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:13 PM PST
Cincloramphus timoriensis - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Cincloramphus timoriensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:13 PM PST
Sarcops calvus - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Sarcops calvus, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:13 PM PST
Ardeola speciosa - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Ardeola speciosa, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:13 PM PST
Ardeidae - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Οικογένεια Ardeidae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:03 AM PST
Rhipidura nigritorquis - Photo (c) Michaela S. Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michaela S. Webb
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Rhipidura nigritorquis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:13 PM PST
Platycerium grande - Photo (c) Sarah Tappon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Platycerium grande, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:27 AM PST
Hoya - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Hoya, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:53 AM PST
Neurothemis ramburii - Photo (c) Slim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Slim
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Neurothemis ramburii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:02 AM PST
Durio zibethinus - Photo (c) ruminatus1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chuck Cannon
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Durio zibethinus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Davao del Sur, PH (Google, OSM)
Ceyx argentatus - Photo (c) Nick Athanas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Ceyx argentatus, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malagosgardenresortdavao

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:14 AM PST
Idea leuconoe - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Idea leuconoe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:18 AM PST
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:02 AM PST
Raphismia bispina - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Raphismia bispina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:16 AM PST
Mimosa diplotricha - Photo (c) Jason Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Alexander
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Mimosa diplotricha, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:04 AM PST
Βλαττοειδή - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:49 AM PST
Diplazium esculentum - Photo (c) Jacy Chen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jacy Chen
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Diplazium esculentum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:22 PM PST
Agriocnemis femina femina - Photo (c) Oleg Kosterin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Oleg Kosterin
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Agriocnemis femina ssp. femina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:22 AM PST
Helminthostachys zeylanica - Photo (c) Penny Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Penny Wang
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Helminthostachys zeylanica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariogestajr99

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:27 PM PST
Melastoma - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη mnmedinaphilippines: Γένος Melastoma, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 472