Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Spiranthes ovalis - Photo (c) Jonathan Schnurr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonathan Schnurr
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Spiranthes ovalis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Goodyera pubescens - Photo (c) Nicholas Wei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicholas Wei
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Goodyera pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Triphora trianthophoros trianthophoros - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arethusa
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Triphora trianthophoros ssp. trianthophoros, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Platanthera psycodes - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Platanthera psycodes, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Platanthera psycodes - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Platanthera psycodes, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

downs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Platanthera leucophaea - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Platanthera leucophaea, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nip13

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Platanthera leucophaea - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Platanthera leucophaea, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:49 ΠΜ CDT
Platanthera peramoena - Photo (c) outdoorsie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Platanthera peramoena, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Diervilla lonicera - Photo (c) pnorton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pnorton
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Diervilla lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Caltha palustris - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiemoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:25 ΠΜ CDT

Τόπος

Peoria (Google, OSM)
Verbascum blattaria - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Verbascum blattaria, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_52

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:53 ΠΜ CDT
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Sambucus canadensis, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:12 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Illinois Beach State Park

Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Asclepias tuberosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khcarter

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:31 ΠΜ CDT
Dalea purpurea - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Dalea purpurea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

jillianneece1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 10:30 ΠΜ CDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianneece1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 10:32 ΠΜ CDT
Euphorbia corollata - Photo (c) Gordilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Euphorbia corollata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianneece1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 10:33 ΠΜ CDT
Silphium laciniatum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Silphium laciniatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianneece1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 10:44 ΠΜ CDT
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Sambucus canadensis, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianneece1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 10:51 ΠΜ CDT
Silphium terebinthinaceum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Silphium terebinthinaceum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillianneece1

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 10:58 ΠΜ CDT
Leonurus - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Γένος Leonurus, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Corallorhiza odontorhiza - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Corallorhiza odontorhiza, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

6 individuals found along a trail passing a stream; I did not step off trail to look for anymore.

Spiranthes lucida - Photo (c) Jeremy Graves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremy Graves
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Spiranthes lucida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taco2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 09:08 ΠΜ CDT
Epipactis helleborine - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n8dberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Liparis liliifolia - Photo (c) dtpines, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dtpines
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Liparis liliifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortusmax

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Spiranthes lucida - Photo (c) Jeremy Graves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeremy Graves
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Spiranthes lucida, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Cypripedium parviflorum - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arethusa
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Cypripedium parviflorum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n8dberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Goodyera pubescens - Photo (c) Nicholas Wei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicholas Wei
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Goodyera pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwetterer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Platanthera flava herbiola - Photo (c) mmasell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Platanthera flava var. herbiola, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Deer Grove forest preserve Small colony. The only one seen.

Silene virginica - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Silene virginica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertrowe

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:49 ΜΜ CDT

Τόπος

Hennepin, IL, US (Google, OSM)
Baptisia alba - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mmasell: Baptisia alba, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 869