Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huitznahuac

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)
Chiropterotriton dimidiatus - Photo (c) 2010 Sean Michael Rovito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Chiropterotriton dimidiatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goosanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)
Aquiloeurycea cephalica - Photo (c) Alejandro Calzada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Aquiloeurycea cephalica, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goosanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)
Pseudoeurycea leprosa - Photo (c) lizette_pons_martin_del_campo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Pseudoeurycea leprosa, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goosanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)
Aquiloeurycea cephalica - Photo (c) Alejandro Calzada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Aquiloeurycea cephalica, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_caesar

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2013 08:43 PM UTC
Incilius nebulifer - Photo (c) Jeromi Hefner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Incilius nebulifer, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian210998

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 06:23 PM CDT
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prac_huichapan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:28 AM CDT
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ismaeljb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 05:38 PM UTC

Τόπος

Comapa, MX-VE, MX (Google, OSM)
Smilisca baudinii - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Smilisca baudinii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor-sanchez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 09:42 AM UTC

Τόπος

Cuquío, JAL, MX (Google, OSM)
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpx_

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)
Smilisca dentata - Photo (c) Luis Felipe Lozano Román, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Smilisca dentata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:20 AM CDT
Trachycephalus vermiculatus - Photo (c) Jorge Armín Escalante Pasos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Trachycephalus vermiculatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier_aguilar7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:22 PM CDT
Trachycephalus vermiculatus - Photo (c) Jorge Armín Escalante Pasos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Trachycephalus vermiculatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamaniavp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 02:41 PM UTC

Τόπος

Zacatlán, PUE, MX (Google, OSM)
Rheohyla miotympanum - Photo (c) Alberto Lozano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Rheohyla miotympanum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisconavarro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021
Rheohyla miotympanum - Photo (c) Alberto Lozano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Rheohyla miotympanum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio1099

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 06:05 PM CDT
Smilisca baudinii - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Smilisca baudinii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolcaquixtiani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:06 PM UTC
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolcaquixtiani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:08 PM UTC
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolcaquixtiani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:08 PM UTC
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalombrises

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 08:28 PM CDT
Rheohyla miotympanum - Photo (c) Alberto Lozano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Rheohyla miotympanum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petergrubepagola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:44 AM UTC
Smilisca baudinii - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Smilisca baudinii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petergrubepagola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:44 AM UTC
Smilisca baudinii - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Smilisca baudinii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_savarino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2016 09:32 PM CDT
Scinax staufferi - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Scinax staufferi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_savarino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 12:50 PM CST
Rheohyla miotympanum - Photo (c) Alberto Lozano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Rheohyla miotympanum, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

ana1372

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:38 AM UTC
Spea multiplicata - Photo (c) tonyg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tony Gerard
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Spea multiplicata, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmarrec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:07 PM EDT

Τόπος

Quintana Roo (Google, OSM)
Smilisca baudinii - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Smilisca baudinii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navarro20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:57 AM CDT
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbuysse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:43 AM UTC
Trachycephalus vermiculatus - Photo (c) Jorge Armín Escalante Pasos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Trachycephalus vermiculatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armandosunny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:36 PM HST
Hyla eximia - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla eximia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen_portilla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:27 PM UTC
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_pc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:30 PM CDT

Περιγραφή

Se encontraban durmiendo en unas plantas a medio metro del suelo.
Logré ver a 2 ejemplares

Trachycephalus vermiculatus - Photo (c) Jorge Armín Escalante Pasos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mirnagg: Trachycephalus vermiculatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 772