Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_ramsey

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 12:47 ΜΜ EDT
Asclepias incarnata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias incarnata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhboldt

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 12:58 ΜΜ CDT
Asclepias incarnata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias incarnata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpsiminski

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 09:32 ΠΜ CDT

Τόπος

Assiniboine Park (Google, OSM)
Asclepias incarnata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias incarnata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcapper

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:32 ΠΜ EDT
Asclepias incarnata - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias incarnata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 09:22 ΠΜ EDT
Cricotopus - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by dloarie
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Γένος Cricotopus, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriceo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 01:17 ΜΜ MDT
Κολίμπρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xialvos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

2 different frames less than a second apart from a video taken in my backyard

Κολίμπρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joan_davis

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Saint Elmo (Google, OSM)
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamestt

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 06:27 ΜΜ EDT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nacairns

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 06:38 ΜΜ CST
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwf_tessa

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 10:40 ΠΜ ADT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

base736

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 03:29 ΜΜ MDT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephisabroad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 09:09 ΠΜ EDT
Archilochus colubris - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne_oliver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 12:45 ΜΜ ADT
Hygrocybe miniata - Photo (c) Joseba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseba
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Hygrocybe miniata, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 02:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

Male Harlequin Duck. Photographed at Ashbridges Bay Park, Toronto, Ontario on 10 December 2022. Always a delight. Monotypic.

Ετικέτες

Histrionicus histrionicus - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Histrionicus histrionicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsaspell

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 07:24 ΠΜ EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rousifier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 12:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Franklin (Google, OSM)
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eizzileby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:46 ΠΜ EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kumarhitesh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 09:14 ΠΜ ADT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lowelljohnstone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 01:05 ΜΜ ADT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 02:06 ΜΜ CST
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_ginter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 10:07 ΠΜ CST
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolett6ttn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 12:13 ΜΜ EST
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

nata_culhane

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 06:59 ΜΜ EDT
Μεγακήρυλος - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan R. Biggs
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:17 ΠΜ EDT
Ischnura verticalis - Photo (c) Dave McShaffrey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave McShaffrey
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Ischnura verticalis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:17 ΠΜ EDT
Coenagrionidae - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Οικογένεια Coenagrionidae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhairimcf

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 07:01 ΠΜ EDT
Xanthotype sospeta - Photo (c) jawinget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jawinget
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Xanthotype sospeta, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 03:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing in lawn; spreading and not planted (at least in past 27 years)

Viola odorata - Photo (c) ivonnekellner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ivonnekellner
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Viola odorata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 8, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2010 09:40 ΠΜ EDT
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Μάιος 2009

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Pantherophis vulpinus - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη mireille_delisle_oldham: Pantherophis vulpinus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 36