Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamologni78

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:32 PM CEST
Allium lusitanicum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Allium lusitanicum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrebarata

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:16 AM WEST

Τόπος

Oleiros, PT-CB, PT (Google, OSM)
Epipactis helleborine tremolsii - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Epipactis helleborine ssp. tremolsii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philomel

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2013 09:57 AM CEST
Himantoglossum hircinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Himantoglossum hircinum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarou

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2015 06:04 PM EEST

Τόπος

Crète, Grèce (Google, OSM)
Orchis italica - Photo (c) Birgit Lutosch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Orchis italica, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarou

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2015

Τόπος

Crète, Grèce (Google, OSM)
Orchis quadripunctata - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Orchis quadripunctata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarou

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016
Orchis simia - Photo (c) Wolfgang Blum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Blum
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Orchis simia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarou

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2009
Orchis simia - Photo (c) Wolfgang Blum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Blum
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Orchis simia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remi97

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 09:27 AM CEST
Dactylorhiza - Photo (c) snek with arms, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snek with arms
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Γένος Dactylorhiza, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 04:13 PM +03

Τόπος

Minsk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Goodyera repens - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Goodyera repens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lougarou

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015

Τόπος

Crète, Grèce (Google, OSM)
Orchis simia - Photo (c) Wolfgang Blum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Blum
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Orchis simia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Minsk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Neottia ovata - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Neottia ovata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Minsk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Neottia ovata - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Neottia ovata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Lahoysk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Hemipilia cucullata - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Hemipilia cucullata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Minsk, BY (Google, OSM)
Neotinea ustulata - Photo (c) andim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andim
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Neotinea ustulata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Lahoysk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Epipactis atrorubens - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Epipactis atrorubens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 04:14 PM +03

Τόπος

Lahoysk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Goodyera repens - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Goodyera repens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Minsk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Epipactis atrorubens - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Epipactis atrorubens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Minsk, BY-MI, BY (Google, OSM)
Γυμναδενία Η Κώνωψ - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stepdi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Vitsyebsk, BY (Google, OSM)
Cypripedium calceolus - Photo (c) Pascal Blachier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Cypripedium calceolus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joewalters

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022
Dactylorhiza viridis - Photo (c) bferrero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bferrero
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Dactylorhiza viridis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 01:36 PM GMT
Dactylorhiza viridis - Photo (c) bferrero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bferrero
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Dactylorhiza viridis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinefey

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:44 AM +11
Goniobranchus kuniei - Photo (c) Tony Shih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Goniobranchus kuniei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yehuda_sar_shalom

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 05:00 PM EEST
Anacamptis collina - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Anacamptis collina, Ένα μέλος του Ανακαμπτίδα (Γένος Anacamptis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

rayall

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:18 PM BST

Τόπος

Silverdale, UK (Google, OSM)
Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2010
Herminium monorchis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Herminium monorchis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010
Neottia ovata - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Neottia ovata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2010 03:21 PM CEST
Platanthera chlorantha - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Platanthera chlorantha, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursinastuder

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:13 PM CEST
Neottia cordata - Photo (c) Matt Bowser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Bowser
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Neottia cordata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomjo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Liparis loeselii - Photo (c) NC Orchid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Liparis loeselii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaoct

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:10 AM EEST
Epipactis atrorubens - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Epipactis atrorubens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3688