Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:21 ΜΜ CEST
Ophrys fusca - Photo (c) olicannes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Ophrys fusca, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippeferragne

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 03:11 ΜΜ CEST

Τόπος

Syracuse, Italie (Google, OSM)
Neotinea tridentata commutata - Photo (c) Salvo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Salvo
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Neotinea tridentata ssp. commutata, Ένα μέλος του Όρχις Η Τρίδοντη (Neotinea tridentata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippeferragne

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:59 ΜΜ EET

Τόπος

Akrotiri, Chypre (Google, OSM)
Ophrys kotschyi - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Ophrys kotschyi, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefstulz

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 01:04 ΜΜ EET

Τόπος

Akrotiri, Zypern (Google, OSM)
Ophrys kotschyi - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Ophrys kotschyi, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

skyliner67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 12:52 ΜΜ CEST
Δασική Οξιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiods

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 02:25 ΜΜ EEST
Caranx ignobilis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Caranx ignobilis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiods

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 02:25 ΜΜ EEST
Echinometra mathaei - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Echinometra mathaei, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiods

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:25 ΜΜ EEST
Tylosurus crocodilus - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Tylosurus crocodilus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiods

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:59 ΜΜ EEST
Odonus niger - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Odonus niger, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kattttrin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2011 07:40 ΠΜ EET
Lutjanus monostigma - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Lutjanus monostigma, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 12:29 ΜΜ CEST
Saxifraga hostii rhaetica - Photo (c) olga_zero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Saxifraga hostii ssp. rhaetica, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 01:45 ΜΜ CEST
Astrantia minor - Photo (c) Françoise Alsaker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Françoise Alsaker
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Astrantia minor, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:03 ΜΜ CEST
Bartsia alpina - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Bartsia alpina, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:30 ΜΜ CEST
Valeriana saxatilis - Photo (c) Giacomo Gola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Valeriana saxatilis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Saxifraga vandellii - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Saxifraga vandellii, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Saxifraga presolanensis - Photo (c) Museo Civico di Scienze Naturali Bergamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Museo Civico di Scienze Naturali Bergamo
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Saxifraga presolanensis, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Linaria tonzigii - Photo (c) max0173, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Linaria tonzigii, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:48 ΜΜ CEST
Allium insubricum - Photo (c) Anita, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Allium insubricum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus)

Παρατηρητής

antonioceruti963

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 09:55 ΠΜ CEST
Κιτρινοκαλιακούδα - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Κιτρινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax graculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioceruti963

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Linaria tonzigii - Photo (c) max0173, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Linaria tonzigii, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioceruti963

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 11:03 ΠΜ CEST
Erebia euryale - Photo (c) Roberto Brembilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Brembilla
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Erebia euryale, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescabongiovanni

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:02 ΠΜ CEST
Aquilegia confusa - Photo (c) Mirko Tomasi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mirko Tomasi
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Aquilegia confusa, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescabongiovanni

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 12:05 ΜΜ CEST
Allium insubricum - Photo (c) Anita, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Allium insubricum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescabongiovanni

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 12:49 ΜΜ CEST
Gentiana × gaudiniana - Photo (c) Mario Bassini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mario Bassini
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Gentiana × gaudiniana, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

juzzp

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 12:45 ΜΜ CEST
Campanula raineri - Photo (c) Massimo Urso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Massimo Urso
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Campanula raineri, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juzzp

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 12:08 ΜΜ CEST
Aquilegia confusa - Photo (c) Mirko Tomasi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mirko Tomasi
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Aquilegia confusa, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juzzp

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 10:31 ΠΜ CEST

Τόπος

Zambla Alta (Google, OSM)
Gentiana utriculosa - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Gentiana utriculosa, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioceruti963

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 06:38 ΠΜ CEST
Galium montis-arerae - Photo (c) donnasara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by donnasara
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Galium montis-arerae, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioceruti963

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 06:37 ΠΜ CEST
Achillea clavennae - Photo (c) Nicholas Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Achillea clavennae, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioceruti963

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 06:52 ΠΜ CEST
Allium insubricum - Photo (c) Anita, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη minivet: Allium insubricum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5333