Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebduell

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 01:14 PM UTC

Περιγραφή

Two individuals

Pherotrichis schaffneri - Photo (c) Jason Ksepka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Pherotrichis schaffneri, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glezah

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:56 AM CDT
Asclepias euphorbiifolia - Photo (c) Heriberto Avila G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Asclepias euphorbiifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 10:16 AM CDT
Spigelia hedyotidea - Photo (c) Linda Jo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Spigelia hedyotidea, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssamsquanch

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 10:28 AM EDT

Τόπος

Andrews, SC, US (Google, OSM)
Gonolobus suberosus - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Gonolobus suberosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stretchwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:57 AM EDT
Triantha racemosa - Photo (c) Richard Hitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Triantha racemosa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philadelphiabotanicalclub

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Pedicularis lanceolata - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Pedicularis lanceolata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philadelphiabotanicalclub

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Pedicularis lanceolata - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Pedicularis lanceolata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Pedicularis lanceolata - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Pedicularis lanceolata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdstutzman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 09:06 AM EDT
Pedicularis lanceolata - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Pedicularis lanceolata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 10:53 AM EDT
Pedicularis lanceolata - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Pedicularis lanceolata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pomponid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 09:28 AM EST
Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 09:34 AM EDT
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 11:33 AM EDT
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobzappalorti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Crotalus horridus - Photo (c) Raymond Little, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Crotalus horridus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsteussy

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 04:54 PM EDT

Τόπος

New Castle (Google, OSM)
Gentiana alba - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Gentiana alba, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristin102

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 09:46 AM UTC
Primula meadia - Photo (c) tsc_wis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Primula meadia, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jotol

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 01:10 PM CDT
Asclepias pumila - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Asclepias pumila, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibrakeforwildflowers

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 11:04 AM MDT
Asclepias angustifolia - Photo (c) arturoc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Asclepias angustifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 07:47 PM MST
Allium geyeri - Photo (c) mhays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Allium geyeri, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2010

Περιγραφή

Matelea producta, Mockingbird Gap, Socorro County, New Mexico, 25 May 2010.

Ετικέτες

Matelea producta - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Matelea producta, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_appleget

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

nice colony!

Asclepias cinerea - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Asclepias cinerea, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zelfers

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 11:52 AM EDT
Phyla lanceolata - Photo (c) Anna T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Phyla lanceolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msr11940

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 03:54 PM EDT

Περιγραφή

Off the parking lot near Shank’s Mare along the river

Phyla lanceolata - Photo (c) Anna T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Phyla lanceolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bjjohnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 12:20 PM EDT
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danfillius

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2016 01:01 PM CDT

Περιγραφή

Seen on a metal shepherds crook in a garden.

Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

fouramwatch

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 05:14 PM EDT
Κληματίς - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbernstein

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 03:48 PM EDT
Oxalis montana - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Oxalis montana, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Τμήμα Oxalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2016 08:32 AM ADT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spontaneous on wet soil in a dump.

Erythranthe guttata - Photo (c) zlbc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Erythranthe guttata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 09:46 AM EDT
Asclepias incarnata incarnata - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Asclepias incarnata ssp. incarnata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zopilote_machine

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Ambystoma laterale - Photo (c) Nick Tepper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Ambystoma laterale, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 46