Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020
Asclepias viridiflora - Photo (c) davecz2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by davecz2
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Asclepias viridiflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

looking4linden

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 12:51 PM EDT
Κληματίς - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipalgi

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:36 PM EDT
Κληματίς - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dckathryn

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:19 PM EDT
Κληματίς - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

looking4linden

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 12:51 PM EDT
Clematis occidentalis - Photo (c) Peri Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peri Lee
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Clematis occidentalis, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dckathryn

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:19 PM EDT
Clematis occidentalis - Photo (c) Peri Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peri Lee
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Clematis occidentalis, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipalgi

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:36 PM EDT
Clematis occidentalis - Photo (c) Peri Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peri Lee
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Clematis occidentalis, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegracewolf

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:57 PM EDT
Liatris aspera - Photo (c) Susan Bury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Bury
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Liatris aspera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackmcdonough

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:35 AM EDT

Τόπος

Woodbine, NJ, US (Google, OSM)
Liatris pilosa - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Liatris pilosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Liatris pilosa - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Liatris pilosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

pgwamsley

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:16 AM EDT
Vernonia angustifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Vernonia angustifolia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

fieldwork427

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:19 PM EDT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

k8tdidnk9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 02:39 PM EDT
Vernonia angustifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Vernonia angustifolia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherel

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 11:18 AM EDT
Liatris aspera - Photo (c) Susan Bury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Bury
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Liatris aspera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Matelea obliqua - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Matelea obliqua, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Matelea obliqua - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Matelea obliqua, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Matelea obliqua - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Matelea obliqua, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Matelea obliqua - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Matelea obliqua, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 01:39 PM EST
Matelea obliqua - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Matelea obliqua, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquajackie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Triphora trianthophoros trianthophoros - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arethusa
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Triphora trianthophoros ssp. trianthophoros, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_livshultz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:03 PM EDT

Περιγραφή

Euphorbia purpurea

Euphorbia purpurea - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Euphorbia purpurea, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmjenks

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:27 PM EDT
Euphorbia purpurea - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Euphorbia purpurea, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzig

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 12:22 PM EDT
Κληματίς - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cludden

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:33 PM EDT
Castilleja coccinea - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Castilleja coccinea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petekleinhenz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 02:29 PM EST
Matelea - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Γένος Matelea, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

tayloreroberts1

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 09:08 AM EDT

Τόπος

Big Rapids (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

addiebabulal

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 04:25 PM EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zoe242

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:44 PM EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

genevieverockland

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 04:18 PM EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

courtneycampion

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 01:09 PM EDT

Περιγραφή

Weed in garden

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedhunter: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 84